Hent færdige undervisningsmaterialer

Hent undervisningsmaterialer og lærervejledninger til undervisning i arbejdsmarked og arbejdsmiljø i grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler.

Undervisningsmateriale til grundskolen

Varighed: 2 lektioner.

Undervisningsmateriale til gymnasiet

Varighed: 2 lektioner.

Undervisningsmateriale til erhvervsskoler

Varighed: 2 lektioner. Kan forlænges eller forkortes alt efter hvor mange af dialogøvelserne, der gennemføres.


Senest revideret den 21. december 2022