Del: - -

Hent færdige undervisningsmaterialer

Hent undervisningsmaterialer og lærervejledninger til undervisning i arbejdsmarked og arbejdsmiljø i grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler.

Undervisningsmateriale til grundskolen

Varighed: 2 lektioner.

Formålet med undervisningen er, at uddanne de unge i begrebet arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø og oplysning om rettigheder på arbejde kan f.eks. være en del af undervisningsemnet "uddannelse og job", eller implementeres i historie- eller samfundsfagsundervisningen. Materialet er udformet, så det er relevant og tager udgangspunkt i den virkelighed, de unge kan opleve, når de får et fritidsjob. Download materialet nu, og kom i gang med det samme. Det er lige til at gå til.

Undervisningsmateriale:
Med fakta om fritidsjobs og regler for unges jobs og arbejdsmiljø. Fortalt ved grafik, film og cases. Med noter til underviseren. Download undervisningsmaterialet til grundskolen her.

Kahoot:
Til slut i PowerPointen er der en Kahoot. Du kan finde Kahooten til grundskolen her.

Elevmateriale:
En one-pager med de unges rettigheder ift. fritidsjob gældende de 13-14 årige og de 15-17 årige, der har afsluttet 9. klasse. Den kan printes ud eller sendes via Aula til elever og forældre. Download one-pageren om reglerne her.

Undervisningsmateriale til gymnasiet

Varighed: 2 lektioner.

Formålet med undervisningen er at gøre unge i gymnasiet bekendt med arbejdsmiljøbegrebet samt skærpe deres arbejdsmiljøbevidsthed. Arbejdsmiljø og oplysning om rettigheder på arbejde kan f.eks. være en del af undervisningsemnet "Skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer", eller implementeres i dansk-, historie- eller samfundsfagsundervisningen. Materialet er udformet, så det er relevant og tager udgangspunkt i den virkelighed, de unge kan opleve, når de får et fritidsjob. Download materialet nu, og kom i gang med det samme. Det er lige til at gå til.

Undervisningsmateriale:
Med fakta om fritidsjobs og regler for unges jobs og arbejdsmiljø. Fortalt ved grafik, film og dilemmaspørgsmål. Med noter til underviseren. Download undervisningsmaterialet til gymnasier her.

Kahoot:
Til slut i PowerPointen er der en Kahoot. Du kan finde Kahooten til gymnasier her.

Undervisningsmateriale til erhvervsskoler

Varighed: 2 lektioner. Kan forlænges eller forkortes alt efter hvor mange af dialogøvelserne, der gennemføres.

Formålet med undervisningen er at gøre unge på erhvervsskoler bekendt med arbejdsmiljøbegrebet samt skærpe deres arbejdsmiljøbevidsthed. Undervisningsmaterialet kan med fordel bruges i den første undervisning i arbejdsmiljø på grundforløb 1.

Kort lærervejledning:
Læs om indholdet af materialet og forslag til undervisningsforløb. Materialet kan især bruges i den første undervisning i arbejdsmiljø på grundforløb 1 - erhvervsfag. Download lærervejledning til erhvervsskoler her.

Undervisningsmateriale til social- og sundhedsuddannelsen:
Materiale til oplæg og til uddeling med fakta om arbejdsmiljø, dialogøvelser og en Kahoot. Download undervisningsmaterialet her og hent de tilhørende slides til læreren her.

Undervisningsmateriale til tekniske skoler:
Materiale til oplæg og til uddeling med fakta om arbejdsmiljø, dialogøvelser og en Kahoot. Download undervisningsmaterialet her og hent de tilhørende slides til læreren her.


Senest revideret den 12. januar 2024