Unges arbejdstid: Hvor længe og hvornår må unge arbejde?

Der er særlige regler for, hvor længe og hvornår på døgnet unge under 18 år må arbejde.

Læs mere om unges arbejdstid
Del: - -

Løft, træk og skub - hvad må de unge?

Unge under 18 skal særligt beskyttes mod tunge løft, træk og skub, og andre fysiske belastninger, som kan skade dem på kort eller lang sigt.

Det siger arbejdsmiljølovgivningen

Unge må ikke udsættes for fysiske belastninger, der på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling, ligesom unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Det betyder:

 • At unge ikke må beskæftiges med arbejde, hvor tempoet bestemmes af en maskine.
 • At løft af tunge byrder normalt ikke må overstige 12 kg.
 • At den samlede belastning ved manuelt udført skub eller træk ikke må udgøre en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko.

Særligt om at løfte og bære

Ved løft, træk og skub af tunge byrder skal der tages særligt hensyn til den unges alder og fysik. Det betyder bl.a.:

 • Hovedreglen er, at unge under 18 år ikke må løfte noget, der vejer mere end 12 kg (Det svarer til en ølkasse med 30 tomme flasker).
 • Vejer varen over 12 kg, må den unge under 18 år kun transportere den ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel som fx sækkevogn, rullebord eller palleløfter.
 • Vejer varen under 12 kg, må den unge under 18 år bære den ca. 2 meter.
 • I enkelte tilfælde må den unge løfte op til 25 kg, men kun hvis det foregår under optimale løfteforhold, dvs. at:
  • Løftet foregår lige foran og tæt på kroppen og foregår mellem midtlårshøjde og albuehøjde.
  • Man ikke vrider eller bøjer i ryggen.
  • Grebet om byrden er fast og godt og fodfæstet er stabilt.
 • Der skal bruges egnede tekniske hjælpemidler som fx rulleborde eller sækkevogne, når det er muligt og hensigtsmæssigt og altid, når den manueller håndtering indebærer sundhedsfare.

Særligt om at skubbe og trække

 • Unge bør undgå at transportere last over ca. 250 kg på fx palleløfter. Det svarer til ca. 10 ølkasser med fyldte flasker. Hvis underlaget skråner eller er ujævnt, skal vægten sænkes. Desuden skal transportmidlet være vedligeholdt samt passe til de byrder, som skal transporteres, og stedet, hvor transporten skal foregå.
 • I fx supermarkeder anbefales det, at de unge ikke skubber/trækker mere end 10 kundevogne ad gangen ved vandret og jævnt underlag. Ved fx ujævne underlag, stigninger i terrænet eller dårlig vedligeholdte hjul på kundevogne anbefales det, at antallet sættes tilsvarende ned.

Særligt om kraftbetonet, ensartet og gentaget arbejde

Arbejde, der indebærer krav om vedvarende manuel håndtering, som er kraftbetonet eller af ensartet fysisk belastende karakter, skal begrænses til korte perioder, og der skal tages særligt hensyn til den unges alder og fysik. Der er en mulig risiko ved fx:

 • Ensartet belastning kan fx opstå ved længere tids arbejde ved udgangskasser i supermarkeder.
 • Kraftbetonet arbejde kan være opsætning af tunge varer i butikker, eller lagerarbejde med tømning og læsning af containere og paller.

Læs mere om reglerne her

Gode materialer om løft, træk og skub

Pas på dig selv - om tunge løft

Tunge løft - gode løsninger
Tunge løft i landbrug og gartneri
Stop op og tænk - hvordan du bedst...
Hent hæftet (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent vejledningen (pdf) Se hjemmesiden

Senest revideret den 24. november 2023