Unges arbejdstid: Hvor længe og hvornår må unge arbejde?

Der er særlige regler for, hvor længe og hvornår på døgnet unge under 18 år må arbejde.

Læs mere om unges arbejdstid
Del: - -

Arbejdsulykker og arbejdsskader

Unge under 18 år er særligt udsatte for arbejdsulykker. Alle arbejdsulykker, som giver mere end én dags forventet sygefravær, skal anmeldes til Arbejdstilsynet, og bagefter skal arbejdspladsen undersøge, hvordan man kan undgå, at det sker igen.

Hvad er en arbejdsulykke?

Arbejdstilsynet definerer en arbejdsulykke sådan: ”En arbejdsulykke er en pludselig, hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage”.

Det betyder, at:

  • Arbejdsulykker kan både handle om noget fysisk, fx et snitsår, en forstuvet fod eller et hold i ryggen - eller det kan være noget psykisk, fx et røveri, en truende voldsepisode eller en voldsom konflikt på arbejdet.
  • Ulykken skal være pludselig. Er skaden et resultat af en påvirkning over mere end fem dage, er der tale om en erhvervssygdom, som skal håndteres anderledes.

Alle arbejdsulykker skal anmeldes

Nogle tror, at det kun er alvorlige arbejdsulykker med langt sygefravær, som skal anmeldes. Men det er forkert. Alle ulykker skal anmeldes, hvis de giver mere end én dags sygefravær. Se en kort film fra Arbejdstilsynet om hvorfor og hvordan.

Anmeldelse af arbejdsulykker

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke, ”hvis en medarbejder ikke er i stand til at udføre sit sædvanlige arbejde i mindst én dag ud over dagen, hvor ulykken sker, eller hvis skaden i øvrigt antages at kunne give tilskadekomne ret til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven”.

Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykken senest 9 dage fra første fraværsdag. Anmeldelsen skal ske digitalt på det fælles anmeldesystem EASY. Det gør man bl.a. på Virk.dk eller hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Den tilskadekomne kan selv anmelde arbejdsulykker. Det samme kan andre gøre på den tilskadekomnes vegne, fx forældre eller egen læge. Det kan gøres på Virk.dk men også på et skema (PDF), der downloades hos AES. Den tilskadekomne kan løbende følge sin sag på borger.dk.

Hvis ikke ulykken bliver anmeldt, kan den tilskadekomne medarbejder ikke få erstatning eller betaling af udgifter som følge af ulykken.

Bemærk: Mange større arbejdspladser bruger interne it-systemer, som automatisk sender anmeldelsen og de nødvendige data videre til EASY. Tjek jeres interne retningslinjer for, hvordan det foregår hos jer, og hvilke procedurer I skal følge.

Arbejdsgiverens ansvar

Hvert år bliver der anmeldt ca. 42.000 arbejdsulykker i Danmark. Det er mange – og undersøgelser viser endda, at mange arbejdsulykker slet ikke bliver dokumenteret og anmeldt.

Unge og nyansatte har en ekstra risiko for at komme ud for arbejdsulykker. Tal fra Arbejdstilsynets ulykkesstatistik viser, at næsten hver tredje arbejdsulykke sker inden for det første år i ansættelsen, og af disse 'begynderulykker' rammer en tredjedel unge under 25 år.

Det er ledelsens og arbejdsgiverens ansvar at sikre, at:

  • Unge og nyansatte (herunder praktikanter og vikarer) får den nødvendige oplæring og instruktion til at udføre arbejdet uden risiko.
  • Der er tilsyn med, at unge og nyansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Ledelse og medarbejdere samarbejder om at forebygge ulykker, bl.a. ved at lave risikovurderinger og arbejdspladsvurdering (apv).
  • Arbejdsulykker bliver dokumenteret og alle omstændigheder omkring ulykken bliver skrevet ned.
  • Årsagerne til ulykken bliver analyseret, og at man tager de nødvendige skridt til at sikre, at de ikke sker igen.
  • Alle arbejdsulykker bliver anmeldt - se oven for.

Læs mere:

Læs mere om reglerne her

Gode materialer om forebyggelse af arbejdsulykker

Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker

Forebyggelse af fald-, glide- og snuble- ulykker i butikker

Kvikguide: Forebyg arbejdsulykker

Forebyg fald- og snubleulykker på din arbejdsplads

Hent hæftet (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent vejledningen (pdf) Se hjemmesiden

Senest revideret den 24. november 2023