Del: - -

Hvad er arbejdsmiljø egentlig?

Et godt arbejdsmiljø betyder, at man er glad for at gå på arbejde, og at man ikke risikerer at komme ud for ulykker eller for hårde belastninger på jobbet. Arbejdsgiver skal sikre et godt arbejdsmiljø - men de ansatte har også selv et ansvar.

I Danmark er der en lang række love og regler, som beskriver, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvilke pligter og rettigheder man har som arbejdsgiver, leder og ansat. Målet er at sikre, at alle kan gå på arbejde uden risiko for ulykker, nedslidning eller dårlig trivsel. Det er Arbejdstilsynets opgave at holde øje med, om reglerne bliver overholdt.

Det skal din arbejdsgiver/leder sørge for

Loven siger, at arbejdsgiveren skal sørge for et godt arbejdsmiljø. I det daglige er det din leder, som har ansvaret for, at du har et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

  • Instruktion og oplæring: Arbejdsgiveren skal give en grundig instruktion og oplæring i arbejdet, og hvordan opgaverne skal udføres. Det handler fx om, hvor meget du må løfte og bære, og hvordan du bruger fx palleløftere, sækkevogne, kasseapparater osv.
  • Hjælp: Der skal være en voksen, der kan hjælpe dig til rette, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. Det kan være opgaver, du ikke ved, hvordan du bedst kan løse, eller du kan være ude for ubehagelig behandling fra fx en vred kunde.
  • Risiko: Lederen skal løbende vurdere, om der er risiko for at komme til skade på jobbet. Hvis der er en risiko, skal den fjernes, eller du skal flyttes til en anden opgave.

Det skal den unge selv gøre

  • Følg reglerne: Alle ansatte skal følge de anvisninger, de får af deres leder. Man skal udføre opgaven på en sikker måde og bruge de hjælpemidler og det sikkerhedsudstyr, som lederen giver besked på. Det kan fx hjelm, beskyttelsesbriller, handsker eller høreværn.
  • Giv besked: Hvis du opdager noget, som kan være farligt eller en maskine, som ikke virker korrekt, skal du straks give din leder besked.
  • Spørg! Spørg altid, hvis der er noget, du er usikker på. Tag risikoen alvorligt og tænk dig godt om. Hvis reglerne ikke bliver fulgt, kan du komme til skade - og din arbejdsgiver kan i værste fald få en bøde.

Hvem har styr på arbejdsmiljøet?

På mindre arbejdspladser med under 10 medarbejdere, er det din leders ansvar at have styr på arbejdsmiljøet.

Hvis I er flere end 10 medarbejdere, skal arbejdspladsen have en arbejdsmiljøorganisation. Den består af en repræsentant for ledelsen samt en (eller måske flere) arbejdsmiljørepræsentanter, som er valgt af medarbejderne.

Det er medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, som skal have styr på arbejdsmiljøet. Dem kan du gå til, hvis du har spørgsmål eller problemer.

Læs mere:

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022