Del: - -

Få hjælp, hvis noget går skævt

Du må aldrig stå alene, hvis du er usikker på dine opgaver, eller hvis du har været ude for noget ubehageligt på jobbet. Læs her, hvem du kan gå til, hvis det brænder på.

Hvad kan gå skævt på jobbet?

Du kan fx:

  • Have svært ved at finde ud af, hvordan du skal løse dine opgaver.
  • Have svært ved at nå dine opgaver inden for den tid, der forventes.
  • Være usikker på, hvad der egentlig forventes af dig. Hvornår er det godt nok?
  • Føle, at du står alene med for meget ansvar.
  • Føle dig presset til at gå på arbejde, selv om du er syg.
  • Have haft en konflikt eller en dårlig oplevelse med en kunde eller gæst.
  • Blive drillet, mobbet eller have haft en konflikt med en kollega.

Tal med din leder først

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, skal du altid starte med at gå til din leder. Det er lederens ansvar at lede og fordele arbejdet, og lederen skal også sørge for, at dine arbejdsforhold er i orden. Måske har du fået en anden kontaktperson - fx en erfaren kollega. I så fald, kan du gå til ham eller hende.

Andre, du kan tale med

  • Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant: På større arbejdspladser vil de kolleger, der er valgt som repræsentanter for medarbejderne, altid være parate til at hjælpe dig.
  • En erfaren kollega: Måske er der en anden på jobbet, som du har et godt forhold til, og som du kan bede om hjælp.
  • Dine forældre: Tal med dine forældre, hvis du har problemer på jobbet. Måske er det nok at snakke tingene igennem med dine forældre og få gode råd. Måske er det nødvendigt, at dine forældre kontakter lederen for at få problemerne løst.

Få hjælp hos organisationerne

Jobpatruljen: Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. Hver sommer kører den rundt i landet for at besøge arbejdspladser, som har unge med fritidsjob. Men du kan kontakte Jobpatruljen med spørgsmål hele året rundt.

Brug fagforeningen: Hvis du får problemer på jobbet, kan du få juridisk hjælp, råd og vejledning hos den fagforening, som dækker dit arbejdsområde.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022