Tjekliste til ledere og til APV-arbejdet

Hent to tjeklister til en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø.

Hent tjeklisterne her
Del: - -

Hurtigt overblik: Love og regler om unge og job

Unge under 18 skal beskyttes mod nedslidning, mobning og andre risici i arbejdet. De præcise regler afhænger bl.a. af den unges alder. Få overblikket her.

Reglerne om unges arbejdsmiljø er beskrevet i detaljer i afsnittet Love og regler om unge og arbejde. Der er især seks punkter, lederen skal være opmærksom på:

Hvilke jobs må unge udføre?

Det grundlæggende princip er, at unge ikke må udføre arbejde, der kan være farligt. Det afhænger igen af, hvor gammel den unge er, og om den unge har afsluttet 9. klasse og dermed ikke længere er undervisningspligtig.

Unges arbejdstid

Reglerne skelner mellem unge, som har afsluttet 9. klasse og unge, som stadig er omfattet af undervisningspligten - og derfor ikke må arbejde mere end to timer på skoledage. Der er også regler om, at unge bl.a. ikke må arbejde om aftenen, uden at der er en voksen til stede.

Tunge løft, træk og skub

Unge skal beskyttes mod fysiske belastninger, som kan skade dem på kort eller på langt sigt. Unge under 18 år må ikke fx løfte mere end 12 kg - tungere ting skal transporters på fx sækkevogn, rullebord eller palleløfter.

Konflikter, mobning og andre psykiske belastninger

I alle brancher kan unge blive udsat for konflikter, mobning m.v. fra både kunder/beboere/brugere og kolleger. Det skal arbejdsgiveren beskytte dem imod gennem forebyggelse, god instruktion og opfølgning.

Specielt om seksuel chikane

Unge medarbejdere er særligt udsatte for at få ubehagelige kommentarer til deres udseende, sjofle bemærkninger eller ligefrem berøringer og opfordring til sex - både fra kunder/beboere/brugere og kolleger.

Forebyggelse af arbejdsulykker

Arbejdsgiveren skal forebygge, at der sker ulykker på arbejdspladsen. Unge og nyansatte har en særlig risiko for at komme ud for arbejdsulykke. Forebyggelse handler bl.a. om risikovurdering og omhyggelig instruktion og oplæring. Og husk, at alle arbejdsulykker skal anmeldes, hvis de fører til sygefravær ud over den dag, hvor ulykken sker.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022