Del: - -

Mål og krav til undervisning i arbejdsmiljø

Viden om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er relevant for alle unge. Flere end 100.000 unge under 18 år har et fritidsjob. Alle unge har brug for viden om godt arbejdsmiljø i deres uddannelsesliv og i deres senere arbejdsliv.

Målet: Et godt og sikkert arbejdsliv

Målet med at inddrage emnet arbejdsmiljø i skoler og ungdomsuddannelser, er at hjælpe de unge og nyuddannede til et godt og sikkert arbejdsliv. Det handler både om at forebygge arbejdsskader og om at fremme trivsel og arbejdsglæde hos de unge.

For de fleste unge er det en omvæltning at få deres første job. De har ingen erfaring og skal først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Unge er mere udsatte for arbejdsulykker end deres ældre og mere erfarne kollegaer. De har brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv.

Når børn og unge tidligt stifter bekendtskab med arbejdsmiljø, bliver de i stand til at tænke det med i deres hverdagsliv og senere i deres videre uddannelsesliv og i arbejdslivet. Undervisningen i arbejdsmiljø udstyrer eleverne med “arbejdsmiljøbriller”, så de lærer at se de risici, der er forbundet med arbejdsopgaverne, og på hvordan de selv kan agere fornuftigt og ansvarligt.

Undervisningen skal også gøre dem opmærksomme på, hvad de kan forvente af arbejdspladsen og særligt af deres leder og arbejdsmiljørepræsentant.

Grundskolen - folkeskoler og efterskole

I folkeskoleloven indgår arbejdsmiljø i de centrale kundskabs- og færdighedsområder i en række fag, herunder Uddannelse og job, som er et obligatorisk emne.

I kompetenceområdet arbejdsliv er færdigheds- og vidensmålene beskrevet under overskrifterne arbejdsvilkår, arbejdsmarked samt arbejdsliv. Undervisningen kan tilrettelægges som et sammenhængende forløb, der leder frem til, at eleverne kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

De grundlæggende idéer er at:

  • Gode arbejdsmiljøvaner og arbejdsmiljøholdninger bør grundlægges i skolen
  • Børns og unges evner til konstruktivt at indgå i sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal udvikles tidligt i uddannelsessystemet.

Gymnasiale uddannelser

Arbejdsmiljø er ikke et fag i de gymnasiale uddannelser og indgår ikke konkret i fagbeskrivelserne, men det kan med fordel indgå i tværfaglige forløb.

Arbejdsmiljø er et vigtigt emne for de unge. Flere end 100.000 unge under 18 år i Danmark har fritidsjob, og gymnasieelever udgør en stor procentandel af de unge fritidsjobbere. Samtidig vil mange gymnasieelever tage arbejde umiddelbart efter gymnasiet. Hér vil de have brug for viden om arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø for at få en god start på arbejdslivet.

Erhvervsuddannelser (EUD / EUX)

Arbejdsmiljø indgår som en fast del af undervisningen på erhvervsuddannelserne, men det er forskelligt, hvordan faget indgår i de enkelte uddannelser, og hvad undervisningen konkret omfatter. De vigtigste risici i arbejdet er fx meget forskellige for frisører og social- og sundhedsassistenter.

Under alle omstændigheder bør alle studerende møde arbejdsmiljø som et selvstændigt tema i undervisningen.

Hent færdigt undervisningsmateriale 

Parterne bag hjemmesiden Ungedjob.dk har udarbejdet et forslag til et færdigt undervisningsforløb for elever i grundskolen, gymnasiale uddannelser, social- og sundhedsskoler og tekniske skoler med lærervejledning, undervisningsmateriale og elevmateriale til uddeling.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 25. oktober 2023