Del: - -

Husk at få en kontrakt

Når du starter på et fritidsjob, skal du altid have en ansættelseskontrakt. Den skal skrives under af dine forældre, hvis du er under 18 år.

Hvis du er ansat i mere end en måned og hvis du arbejder 8 timer om ugen eller mere i gennemsnit, skal du have en ansættelseskontrakt. Det er arbejdsgiveren, som skal udarbejde kontrakten, og det er dine forældre, som skal underskrive den, når du er under 18 år.

Hvad skal kontrakten indeholde?

En ansættelseskontrakt er en god måde at samle op på de aftaler og forhold, som gælder for jobbet. Ud over aftaler om løn og opsigelsesvarsler osv. bør kontrakten beskrive de forhold, som har med arbejdsmiljøet at gøre:

  • Beskrivelse af arbejdet: Hvad går opgaverne ud på?
  • Den daglige eller ugentlige arbejdstid.

Hvis du er under 15 år, eller hvis du ikke har afsluttet 9. klasse, skal kontrakten desuden fortælle:

  • Om arbejdet indebærer en særlig risiko for ulykker eller sygdom.
  • Hvad arbejdsgiveren har gjort for at fjerne denne risiko.

Det behøver kun at være en helt kort beskrivelse – fx at der er lavet en arbejdspladsvurdering (apv), og at arbejdsmiljøorganisationen har fulgt op med en handlingsplan. Men det skal med.

Læs mere

  • Jobpatruljen har udarbejdet en standardkontrakt, som man kan hente som pdf.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022