Del: - -

Hvad må unge lave på jobbet?

Hovedreglen er, at unge under 18 år ikke må udføre arbejde, hvor der er fare for, at de kommer til skade. De præcise regler afhænger bl.a. af, hvor gammel du er. Få overblikket her.

Reglerne for, hvilke opgaver unge under 18 år må arbejde med, er beskrevet i en bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet. Reglerne er skrevet i et juridisk sprog, som kan være vært at få helt styr på.

Neden for kan du se de vigtigste regler. Du kan læse mere om reglerne for unges arbejde ved at følge linket nederst på siden.

Børn under 13 år

Børn under 13 år må som hovedregel kun arbejde hjemme. Der dog enkelte undtagelser ift. arbejde i sportsklubber, teaterforestillinger, tv, filmoptagelse m.m. - men det kræver en særlig tilladelse.

Unge på 13-14 år og ældre unge, som ikke har afsluttet 9. klasse

Unge på 13-14 år må kun udføre lettere arbejdsopgaver, og de må som hovedregel slet ikke arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner. Det samme gælder for ældre unge, som stadig er omfattet af undervisningspligten - dvs. at de ikke har afsluttet 9. klasse.

Unge på 13-14 år, som stadig er omfattet af undervisningspligten, må som ikke arbejde med maskiner (undtagen helt ufarlige maskiner som fx kopimaskiner og støvsugere), eller med farlige stoffer og kemikalier. De må heller ikke arbejde i farlig nærhed af maskiner eller farlige stoffer og kemikalier.

Der gælder dog særlige regler for unge, der arbejder i detailhandlen og i industrien. Her må unge arbejde i nærheden af maskiner, hvis de er gjort ufarlige. Det vil bl.a. sige, at de skal være standset, eller de skal være forsvarligt afskærmede, så du kan arbejde sikkert uden at komme i kontakt med fx bevægelige eller bearbejdende dele.

Unge på 15-17 år, som har afsluttet 9. klasse

Unge mellem 16 og 18 år, som har afsluttet 9. klasse, må som udgangspunkt udføre de almindelige opgaver på arbejdspladsen - medmindre de er nævnt i bekendtgørelsens liste over opgaver, som unge ikke må udføre.

Eksempler på, hvad unge under 18 år ikke må arbejde med:

Bekendtgørelsen om unges arbejde og dens bilag nævner en række opgaver, som unge generelt ikke må arbejde med:

  • Arbejde, der indebærer en særlig risiko for vold, medmindre de arbejder sammen med en person over 18 år (§ 13).
  • Pengetransporter, transport af medicin mm (§ 13).
  • Arbejde med fare for nedstyrtning og sammenstyrtning (§ 14).
  • Farlige maskiner, tekniske hjælpemidler og anlæg (bilag 1, 2, 3 og 9).
  • Farlige stoffer og materialer (bilag 4 og 5).
  • Fysiske belastninger, der på kort eller langt sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling (bilag 6).

Bemærk, at der kun er tale om eksempler. Det betyder, at selv om en arbejdsopgave ikke udtrykkelig er nævnt, kan den godt være udelukket for unge, hvis den ligner eller svarer til en af de opgaver, som er nævnt på listen.

Unge over 18 år

Hvis du er over 18 år, må du i princippet udføre alle de almindelige opgaver på arbejdspladsen. Men når du som ung starter på en ny arbejdsplads, har du krav på at få en ordentlig oplæring, inden du går i gang med opgaverne. Sørg for at stille spørgsmål, hvis du er i tvivl.

Spørg din leder eller dine forældre

Hvis du er i tvivl, om du kan løse en bestemt opgave, eller hvis du synes, det virker farligt, skal du tale med din leder eller en erfaren kollega om det. Hvis det ikke er nok, skal du tale med dine forældre. Det er aldrig i orden, at du laver noget på jobbet, som er farligt eller gør dig nervøs.

Læs mere:

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022