Del: - -

Unges arbejdstid: Hvor længe og hvornår må unge arbejde?

Der er særlige regler for, hvor længe og hvornår på døgnet unge under 18 år må arbejde. Reglerne afhænger af den unges alder, og om vedkommende har afsluttet 9. klasse. Få overblikket her.

Hvor mange timer må unge arbejde?

 

13- og 14 årige

15-17 årige, der ikke har afsluttet 9. klasse

15-17 årige, der har afsluttet 9. klasse

Skoledag

2 timer om dagen

2 timer om dagen 8 timer om dagen*

Skolefridag

7 timer om dagen 8 timer om dagen 8 timer om dagen*

Skoleuge

12 timer om ugen 12 timer om ugen 40 timer om ugen*

Skolefri uge

35 timer om ugen 40 timer om ugen 40 timer om ugen*

Pause (medregnes ikke i arbejdstidens længde)

30 minutter, når arbejdstiden overstiger mere end 4½ time 30 minutter, når arbejdstiden overstiger mere end 4½ time 30 minutter, når arbejdstiden overstiger mere end 4½ time

Hvileperiode

14 timer 14 timer 12 timer

Fridøgn

2 sammenhængende fridøgn om ugen 2 sammenhængende fridøgn om ugen 2 døgn om ugen

Ferie

Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode i skolesommerferien Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode i skolesommerferien  

* Arbejdstiden må ikke overstige arbejdstiden for voksne i samme fag. Det betyder, at hvis en voksen har en ugentlig arbejdstid på 37 timer om ugen, må den unges arbejdstid ikke overstige 37 timer om ugen. Arbejdstiden må, uanset de voksnes arbejdstid, aldrig overstige 40 timer om ugen.

Arbejdstidens placering: Hvornår på døgnet må unge arbejde?

Som hovedregel skal arbejdstiden for unge under 18 år altid ligge mellem klokken 06.00 og 20.00. Der er dog en række undtagelser som gælder for unge, som har afsluttet 9. klasse:

  • I kontorer, butikker, servicestationer o.lign. må unge arbejde indtil kl. 22.00.
  • I hoteller, restauranter, grillbarer, teatre, biografer, koncertsteder o.lign. må unge arbejde indtil kl. 24.00
  • I bagerier og ved staldarbejde i landbruget kan unge starte arbejdet kl. 04.00
  • Ved udbringning af dagblade kan arbejdet starte kl. 05.00.

OBS: Unge under 18 år må ikke arbejde alene i åbningstiden i bagerbutikker, kiosker, grillbarer, videobutikker, netcafér, servicestationer o.lign. mellem kl. 18.00 og kl. 06.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 06.00 på lørdage, søn- og helligdage - der skal altid være en anden person til stede, som er over 18 år.

Præciseringer og undtagelser

Reglerne om unges arbejdstid er beskrevet i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om unges arbejde. Ud over de generelle regler oven for, er der en række præciseringer og undtagelser. Det fremgår fx at:

  • Unge, som arbejder i landbruget, må i perioder gerne arbejde mere end 40 timer om ugen.
  • Børn under 13 år kan deltage i kulturelle aktiviteter med løn - fx teaterforestillinger, koncerter, tv eller filmoptagelser. Det kræver dog en skriftlig tilladelse fra politiet.
  • Unge under 18, som har afsluttet 9. klasse, må godt arbejde alene i butikker i storcentre mellem 18.00-20.00 på hverdage og mellem 14.00 og 20.00 på lørdage, søndage og helligdage. Dog skal der i disse perioder enten foretages hyppig patruljering af sikkerhedsvagter, eller foregå under anden form for overvågning

Læs mere:

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 06. februar 2023