Unges arbejdstid: Hvor længe og hvornår må unge arbejde?

Der er særlige regler for, hvor længe og hvornår på døgnet unge under 18 år må arbejde.

Læs mere om unges arbejdstid
Del: - -

Tryghed og god trivsel på arbejdspladsen

Arbejdsgiveren skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på jobbet. Unge medarbejdere kan være mindre robuste over for fx konflikter, mobning og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Krænkende handlinger - vold, mobning og social isolation

Arbejdstilsynet taler om krænkende handlinger som en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan forekomme på i arbejdet. Krænkende handlinger er ifølge Arbejdstilsynet:

”Når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet.

Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central”.

Det siger Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet skelner mellem, om en krænkende handling udøves internt på arbejdspladsen, eller om den udøves af en ekstern person, som ikke er en del af arbejdspladsen. Arbejdstilsynet behandler de to typer af krænkelser i to forskellige AT-vejledninger.

Særligt om seksuel chikane

Tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viser, at unge (og især unge piger) er særligt udsatte for seksuel chikane. Derfor er dette emne beskrevet på en side for sig:

Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte bliver beskyttet mod krænkende handlinger. Ledelsen bør udtrykke klare holdninger omkring krænkende handlinger. Arbejdspladsen kan fx formulere en klar politik om forebyggelse og håndtering.

Hvis der er sket krænkende handlinger på arbejdspladsen, skal ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen tage sagen op og lave en plan for, hvordan man forhindrer gentagelser.

Specielt i forhold til unge og nyansatte er det vigtigt, at ledelsen giver en god instruktion: Hvordan er reglerne hos os? Hvordan kan du beskytte dig mod fx krænkende bemærkninger fra kunder? Hvem går du til, hvis du har været udsat for noget ubehageligt?

Eksempler på krænkende handlinger

  • Trusler mod den ansatte selv eller mod arbejdspladsen. "Jeg ved, hvor du bor" eller "Jeg ved hvilken vej du cykler hjem". Trusler kan også ske uden ord, fx med knyttede næver eller en bevægelse hen over halsen.
  • Mobning er, når en eller flere personer i virksomheden regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for krænkende handlinger. Handlingerne skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.
  • Det er en krænkende handling, hvis den ansatte fx bliver råbt ad eller latterliggjort eller bliver bagtalt og holdt uden for fællesskabet, eller hvis man bliver drillet og hånet pga. sin alder, køn, kønsidentitet, seksuelle orientering, etnicitet eller religiøse overbevisning
  • Krænkelser kan også være, at man som ansat ikke får den nødvendige information eller på usaglig vis får frataget sit ansvar og sine arbejdsopgaver.

Læs mere

Gode materialer om forebyggelse af seksuel chikane

Krænkende handlinger af seksuel karakter
Kampagne: Hvor går grænsen? Vejledning: Forebyg seksuel chikane
Arbejdstilsynets hotline om seksuel chikane
Hent guiden (pdf) Se film og dialogkort Hent vejledningen (pdf) Ring anonymt 7022 1280

Senest revideret den 24. november 2023