Tjekliste til ledere og til APV-arbejdet

Hent to tjeklister til en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø.

Hent tjeklisterne her
Del: - -

Fakta om unges arbejde og arbejdsmiljø

Hver tredje unge under 18 år har et fritidsjob. Flest piger og flest uden for de store byer. De fleste unge arbejder i butikker, restauranter og med udbringning af aviser og tryksager.

Hver tredje ung har et fritidsjob

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ca. 110.000 unge mellem 13 og 17 år har et fritidsjob. Det svarer til 32,8 % af alle unge. Lidt flere piger end drenge under 18 år har et fritidsjob. Andelen med arbejde er størst i Vestjylland og lavest i og omkring København.

Flest unge i butikker og restauranter

Knap 1/3 af alle unge med et fritidsjob er ansat i supermarkeder. Regner man andre typer af butikker med, arbejder op mod halvdelen af de unge i detailbranchen. De næststørste brancher er restauranter og post- og kurertjeneste, der bl.a. dækker avisbude.

 

Kilde: Danmarks Statistik

Unge er ude for flere arbejdsulykker

Flere undersøgelser viser, at unge generelt er overrepræsenterede i statistikken over arbejdsulykker i forhold til deres ældre kolleger.

Det kan skyldes, at de unge tager flere chancer i arbejdet for at kunne udføre arbejdet bedre eller hurtigere. Unge angiver i mindre grad end deres ældre kolleger, at de overvejer deres egen sikkerhed, når de går i gang med en opgave. (Kilde: Sikkert arbejdsmiljø for unge, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2014).

Arbejdstilsynet fører statistik over alle de arbejdsulykker og skader, som bliver anmeldt. I 2019 var der i alt 450 anmeldte ulykker med unge under 18 år. Omkring hver tredje af ulykkerne gav mere end 3 dages fravær. 15% af ulykkerne førte til mere end 1 måneds sygefravær.


Senest revideret den 20. december 2022