Tjekliste til ledere og til APV-arbejdet

Hent to tjeklister til en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø.

Hent tjeklisterne her
Del: - -

Gode hjemmesider om arbejdsmiljø

Se værktøjer, vejledninger og metoder til at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø hos de forskellige Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA, som dækker hele det danske arbejdsmarked.

I BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, BFA, samarbejder arbejdsgivernes, ledernes og lønmodtagernes organisationer om at udvikle metoder og redskaber. Derfor bygger de materialer, man finder på BFA-hjemmesiderne, på viden og tilgange, som alle parter er enige om at anbefale som god praksis i arbejdsmiljøet.

Butikker, supermarkeder, kiosker, tankstationer osv:

BFA Handel er en samlet indgang til viden, metoder og inspiration til at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø i hele detailhandlen. Udover hovedsiden driver BFA Handel en række undersider:

  • Detdumærker.dk om trivsel, arbejdsglæde og psykisk arbejdsmiljø i butikkerne.
  • Trapned.dk om at forebygge og håndtere konflikter med kunder i butikken.
  • Hvordandubedst.dk med små film og faktaark specielt til unge og nyansatte om at flytte, og bruge maskiner i detailhandlen.
  • Doitright.nu med 10 små film til unge om at løfte, trække og bruge knive, stiger, palleløftere og maskiner på en sikker måde i butikken.

Restauranter, cafeer, hoteller, rengøring mm:

BFA Service - Turisme har metoder og værktøjer om arbejdsmiljø inden på restauranter, cafeer, hoteller og konferencecentre, rengøring, medier, idræt mm.

Byggeri og anlæg

BFA Bygge & Anlæg dækker hele bygge- og anlægsområdet. Udover hovedsiden driver BFA Bygge & Anlæg tre andre hjemmesider, som kan være relevante ift. unges arbejdsmiljø:

Industri, jordbrug og produktion

BFA Industri har viden og materialer for hele industriområdet.

BAU transport og engros dækker transport på vej, bane og i luften, herunder omdeling af aviser og reklamer.

BAU jord til bord dækker landbrug, skovbrug, gartnerier, slagterier m.m.

Kontorområdet

BFA Finans dækker finans- og forsikringsområdet.

BFA Kontor dækker kontorarbejdspladser i den private sektor.

Kropogkontor.dk er en fælles hjemmeside om ergonomi ved kontorarbejde, som drives af BFA Kontor, BFA Handel og BFA Velfærd og Offentlig administration.

Social- og sundhedsområdet

BFA Velfærd og Offentlig administration dækker alle ansatte i kommuner, regioner samt de fleste statslige arbejdspladser. Dette BFA andre hjemmesider, som kan være relevante for unges arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljørådet

I Arbejdsmiljørådet samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere for at koordinere den forebyggende indsats om arbejdsmiljø på tværs af hele arbejdsmarkedet. Rådet gennemføre en lang række tværgående indsatser og rådgiver ministeren om rammerne for godt arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. På arbejdstilsynets hjemmeside kan man finde en lang række informationer, vejledninger og værktøjer til brug på den enkelte arbejdsplads. Arbejdstilsynet fører også tilsyn med, at regler og glove om arbejdsmiljøet bliver overholdt på arbejdspladserne.

Få overblik over arbejdsmiljøsystemet

Mange forskellige myndigheder og organisationer med virker til at skabe et godt arbejdsmiljø. Se her, hvem der fastlægger reglerne, hvem der fører tilsyn, hvem der yder rådgivning, hvem der træder til når skaden er sket og hvem der tager sig af arbejdsmiljøet i hverdagen på den enkelte arbejdsplads.


Senest revideret den 20. december 2022