Del: - -

Hvilke job små unge udføre?

Hovedreglen er, at unge under 18 år ikke må udføre arbejde, hvor der er fare for, at de kommer til skade. De præcise regler afhænger bl.a. af, hvor gammel du er.

Ingen farlige opgaver

Der er opgaver, som unge under 18 år ikke må udføre på jobbet. Det er fx opgaver, som giver risiko for:

  • Arbejdsulykker - fx farlige maskiner, kemikalier og farligt værktøj.
  • Nedslidning af kroppen - fx tunge løft og skub.
  • Røveri og overfald - fx at arbejde alene om aftenen eller fragte kontanter til banken.

Alderen er vigtig

De præcise regler for, hvad man som ung må arbejde med på jobbet, afhænger også af den unges alder.

  • Børn under 13 år må som hovedregel kun arbejde hjemme.
  • Unge mellem 13 og 15 år må kun udføre lettere arbejdsopgaver, og de må som hovedregel slet ikke arbejde med maskiner.
  • Unge mellem 16 og 18 år må som udgangspunkt udføre de almindelige opgaver på arbejdspladsen - medmindre de er nævnt i Arbejdstilsynets liste over opgaver, som unge ikke må udføre - se link nederst på siden.
  • Unge over 18 år må udføre alle de almindelige opgaver på arbejdspladsen. Men de skal have en særlig grundig instruktion og oplæring i jobbet.

Er du færdig med 9. klasse?

Reglerne skelner mellem unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, og unge som er færdige med grundskolen. Hvis du ikke er færdig med 9. klasse, er der en række opgaver, som du ikke må udføre.

Det hænger bl.a. sammen med, at unge i 9. klasse kun må arbejde et begrænset antal timer, mens unge, der har afsluttet 9. klasse, må arbejde fuld tid.

Spørg din leder eller dine forældre

Hvis du er i tvivl, om du kan løse en bestemt opgave, eller hvis du synes, det virker farligt, skal du tale med din leder eller en erfaren kollega om det. Hvis problemet ikke bliver løst, skal du tale med dine forældre. Det er aldrig i orden, at du laver noget på jobbet, som er farligt eller gør dig nervøs.

Læs mere:

 

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022