Tjekliste til ledere og til APV-arbejdet

Hent to tjeklister til en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø.

Hent tjeklisterne her
Del: - -

Til ledere og arbejdsmiljøgrupper: Materialer om unges arbejdsmiljø

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre de unge medarbejdere et godt og sikkert arbejdsmiljø. hent materialer, guider og værktøjer her.

Materialer til ledere, arbejdsgivere og samarbejdsudvalg

Unges arbejde i forbindelse med SOSU-uddannelsen: En vejledning til MED-udvalg, AMO, ledere samt til undervisere og vejledere på uddannelses- og praktiksteder indenfor social- og sundhedsområdet. Om bl.a. reglerne for arbejdstid, forflytning og løft, psykisk arbejdsmiljø og arbejde med farlige stoffer.

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet: En branchevejledning om modtagelse og instruktion af unge. Udarbejdet af BFA Kontor specielt til kontor og administrative virksomheder - men den kan også bruges i andre brancher.

 

Bygergo.dk (hjemmeside): Om arbejdsstillinger, løft, transport, arbejde i højden, støv og støj og brug af maskiner og tekniske hjælpemidler. Siden er specielt rettet mod ansatte i byggeri og anlæg,men den kan sagtens bruges i andre brancher.

 

En tryg og sikker jobstart i industrien: Sådan kan arbejdspladsen tage godt imod lærlinge og unge medarbejdere og forebygge ulykker blandt unge og nyansatte. Hent også postkort og plakater, som på en sjov måde tager fat i det gode arbejdsmiljø for unge.


Om børn og unges arbejde i jordbruget: Læs her, hvad unge må og ikke må, når de arbejder i landbrug, gartneriet o.lign. Opdelt efter den unges alder og med særlige afsnit om arbejdstid, traktorer og maskiner, brug af kemikalier mm.


Tag godt imod de nye: Et materiale om god modtagelse af unge og nyuddannede på arbejdspladsen. Især til det offentlige, men der er meget god viden, som også kan bruges i andre brancher.


Krænkende handlinger af seksuel karakter (pdf): Inspiration, metoder og værktøjer til at påvirke kulturen på arbejdspladsen og forebygge krænkende handlinger. Specielt rettet mod offentlige arbejdspladser, men kan også bruges i andre brancher.

 

Materialer til lederen og til APV-arbejdet

Hent tjeklister til lederen med en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø. Tjeklisterne kan bruges i alle brancher fx som en del af jeres arbejde med apv. Læs mere og hent tjeklisterne her.

 

Se brancherettede materialer 


Senest revideret den 20. december 2022