Til ledere og arbejdsmiljøgrupper: Materialer om unges arbejdsmiljø

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre de unge medarbejdere et godt og sikkert arbejdsmiljø. hent materialer, guider og værktøjer her.

Materialer til ledere, arbejdsgivere og samarbejdsudvalg

Unges arbejde i forbindelse med SOSU-uddannelsen: En vejledning til MED-udvalg, AMO, ledere samt til undervisere og vejledere på uddannelses- og praktiksteder indenfor social- og sundhedsområdet. Om bl.a. reglerne for arbejdstid, forflytning og løft, psykisk arbejdsmiljø og arbejde med farlige stoffer.

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet: En branchevejledning om modtagelse og instruktion af unge. Udarbejdet af BFA Kontor specielt til kontor og administrative virksomheder - men den kan også bruges i andre brancher.

 

Bygergo.dk (hjemmeside): Om arbejdsstillinger, løft, transport, arbejde i højden, støv og støj og brug af maskiner og tekniske hjælpemidler. Siden er specielt rettet mod ansatte i byggeri og anlæg,men den kan sagtens bruges i andre brancher.

 

En tryg og sikker jobstart i industrien: Sådan kan arbejdspladsen tage godt imod lærlinge og unge medarbejdere og forebygge ulykker blandt unge og nyansatte. Hent også postkort og plakater, som på en sjov måde tager fat i det gode arbejdsmiljø for unge.


Om børn og unges arbejde i jordbruget: Læs her, hvad unge må og ikke må, når de arbejder i landbrug, gartneriet o.lign. Opdelt efter den unges alder og med særlige afsnit om arbejdstid, traktorer og maskiner, brug af kemikalier mm.


Tag godt imod de nye: Et materiale om god modtagelse af unge og nyuddannede på arbejdspladsen. Især til det offentlige, men der er meget god viden, som også kan bruges i andre brancher.


Krænkende handlinger af seksuel karakter (pdf): Inspiration, metoder og værktøjer til at påvirke kulturen på arbejdspladsen og forebygge krænkende handlinger. Specielt rettet mod offentlige arbejdspladser, men kan også bruges i andre brancher.

Materialer til APV og arbejdsmiljøarbejdet

APV tjekliste om unges arbejde - for unge undervisningspligtige (pdf)

Tjek de unges arbejdsvilkår ift. maskiner, ergonomi, kemi, arbejdstid, alderskrav, risiko for vold og røveri, instruktion og tilsyn. For unge som ikke har afsluttet 9. klasse.

APV tjekliste om unges arbejde - for unge som ikke er undervisningspligtige (pdf)

Korte de unges arbejdsvilkår ift. maskiner, ergonomi, kemi, arbejdstid, alderskrav, risiko for vold og røveri, instruktion og tilsyn. For unge som har afsluttet 9. klasse og derfor ikke er undervisningspligtige. 

Se brancherettede materialer 


Senest revideret den 16. juni 2021