Del: - -

Guide til undervisere: Find mere viden og gode materialer

Der findes et stort antal hjemmesider, brochurer, film, vejledninger mm om arbejdsmiljø rettet mod mange forskellige emner i mange brancher. Find relevante materialer og få overblik over arbejdsmiljøsystemet her.

Materialer om arbejdsmiljø og unge

Ungmedjob.dk har samlet en lang række vejledninger, guider, film og andre materialer specielt om unges arbejdsmiljø.

Materialerne og opdelt efter emner og brancher, så man kan finde det mest relevante materiale - fx for at afspejle den pågældende uddannelse eller de fritidsjobs, som eleverne har.

Overblik: Arbejdsmiljøsystemet

Folketinget og Beskæftigelsesministeriet udarbejder reglerne for arbejdsmiljø. I mange tilfælde bygger den danske lovgivning på fælles europæiske regler.

Arbejdstilsynet fører kontrol på arbejdspladserne og sørger for, at reglerne bliver overholdt. Arbejdstilsynet udarbejder også vejledning og værktøjer, som hjælper virksomhederne med at skabe et godt arbejdsmiljø.

I Arbejdsmiljørådet samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere om udvikling af rammerne for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i Danmark. Arbejdsmiljørådet rådgiver beskæftigelsesministeren om aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål.

De fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø, BFA, dækker tilsammen hele det danske arbejdsmarked. BFA'erne tilbyder råd og vejledning til arbejdspladserne og står for en bred vifte af hjemmesider, guider, film, værktøjer og gode råd til brug i det praktiske arbejde på arbejdspladserne. Bag BFA'erne står arbejdsmarkedets parter. Pengene til driften kommer fra Finansloven og administreres af Beskæftigelsesministeriet.

Hjemmesiden Ungmedjob.dk er udarbejdet i et samarbejde mellem Arbejdsmiljørådet og de fem BFA, som tilsammen dækker hele det danske arbejdsmarked:

Få overblik over arbejdsmiljøsystemet

Mange forskellige myndigheder og organisationer med virker til at skabe et godt arbejdsmiljø. Se her, hvem der fastlægger reglerne, hvem der fører tilsyn, hvem der yder rådgivning, hvem der træder til når skaden er sket og hvem der tager sig af arbejdsmiljøet i hverdagen på den enkelte arbejdsplads.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022