Del: - -

Forældrenes opgaver, når unge arbejder

Forældre kan støtte de unges arbejdslive ved at sætte sig ind i den unges arbejde og holde øje med, at arbejdet foregår på en måde, som ikke medfører risiko for farer eller arbejdsulykker

Ansvaret for de unges sikkerhed og arbejdsmiljø ligger hos arbejdsgiveren. Men hvis den unge er under 18 år, bør forældrene også sikre, at den unge trives og arbejder sikkert. Forældre bør derfor sætte sig ind i, hvilke forhold den unge arbejder under og følge med i, hvad der foregår på arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren skal underrette forældrene

Arbejdsgiveren skal skriftligt underrette forældrene om ansættelsen, hvis den unge er 18 år og ikke har afsluttet 9. klasse. Arbejdsgiveren skal bl.a. underrette forældrene om:

  • Hvad arbejdet går ud på.
  • Arbejdstid og løn.
  • Om der er en særlig risiko eller fare i jobbet.
  • Hvad der i så fald er gjort, for at fjerne risikoen.

Dette gælder for alle typer af jobs, og uanset hvor mange timer, den unge skal arbejde, hvis den unge ikke har afsluttet 9. klasse.

Forældrene skal underskrive ansættelseskontrakten

Hvis den unge er ansat i mere end en måned og hvis han eller hun arbejder 8 timer om ugen eller mere i gennemsnit, skal den unge have en ansættelseskontrakt. Det er forældrene, som skal underskrive ansættelseskontrakten.

Kontakten skal indeholde de samme oplysninger, som er nævnt oven for.

Hvis der sker en arbejdsulykke

Unge er særligt udsatte for arbejdsulykker. Hvis dit barn er ude for en ulykke, som giver mere end én dags sygefravær, skal ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet. Det gælder også, hvis ulykken er 'sort uheld' eller hvis den unge selv synes, at det er hans eller hendes egen fejl.

Arbejdsulykker kan både handle om noget fysisk - fx et snitsår, en forstuvet fod eller et hold i ryggen, eller det kan være noget psykisk - fx et røveri, en truende voldsepisode eller en voldsom konflikt på arbejdet.

Arbejdsgiveren skal anmelde ulykken senest 9 dage efter den første fraværsdag. Den unge skal have en kopi af anmeldelsen. Du bør som forælder sikre dig, at arbejdsgiveren bliver anmeldt korrekt. Ellers kan dit barn ikke få erstatning for fx varige men eller udgifter til behandling og genoptræning.

Undgå sort arbejde

En del unge får tilbudt sort arbejde. Du skal som forælder skal være opmærksom på, at der ingen hjælp er at hente, hvis uheldet er ude og dit barn kommer til skade. Der er ingen regler, som beskytter børn og unge, der arbejder sort.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022