Tjekliste til ledere og til APV-arbejdet

Hent to tjeklister til en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø.

Hent tjeklisterne her
Del: - -

Beskyt de unge mod krænkelser og seksuel chikane

To ud af tre unge, som arbejder i butikker, har oplevet ubehagelig opførsel fra kunder. I mange andre brancher kan unge også opleve grænseoverskridende handlinger. Læs her, hvad I kan gøre for at beskytte de unge

Lederen og arbejdsgiveren et særligt ansvar for at beskytte unge mod vold, mobning, trusler, overfusning, seksuel chikane m.v.

 • Hvis der er sket vold, trusler, mobning, seksuel chikane el.lign. på arbejdspladsen, skal ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen tage sagen op og lave en plan for, hvordan man forhindrer gentagelser.
 • Specielt i forhold til unge og nyansatte er det vigtigt, at ledelsen giver en god instruktion: Hvordan er reglerne hos os? Hvordan kan du beskytte dig mod fx ubehagelige bemærkninger fra kunder? Hvem går du til, hvis du har været udsat for noget ubehageligt?

Det kan lederen gøre

Ledelsen kan forebygge vold, trusler, mobning og seksuel chikane ved at være meget tydelig omkring, hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt på arbejdspladsen - og ved selv at være et godt eksempel.

Lav en handlingsplan med retningslinjer for:

 • Hvordan I forebygger mobning, seksuel chikane og andre krænkelse - fx via tydelige retningslinjer og god introduktion til unge og nyansatte.
 • Hvordan I håndterer sådanne episoder: Hvem skal man gå til? I hvilke situationer skal man gå til fx ledelse eller tillidsrepræsentant?
 • Hvordan følger I op? Hvordan hjælper I den, der har oplevet noget grænseoverskridende eller krænkende? Hvordan løser I konflikter?

Gode råd til lederen:

 • Skab fælles og velkendte normer og værdier for adfærd på arbejdspladsen.
 • Sørg for en tydelig ansvars- og opgavefordeling.
 • Sig tydeligt fra over for krænkende handlinger.
 • Tag henvendelser om krænkende handlinger alvorligt.
 • Sørg for klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, herunder hvor de kan klage og få rådgivning, hvis der forekommer krænkende handlinger på arbejdspladsen.
 • Sørg for klare regler for sanktioner over for uacceptabel adfærd.

Særligt om seksuel chikane

Arbejdstilsynet taler om seksuel chikane, når en person udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed, som vedkommende oplever som krænkende og ubehageligt. Det er altså den krænkedes oplevelse, som er afgørende. Ikke hvad den krænkende part har tænkt og ment, eller hvordan tonen plejer at være på arbejdspladsen.

Unge medarbejdere er særligt udsatte for at få ubehagelige kommentarer til deres udseende, sjofle bemærkninger eller berøringer og opfordring til sex. En undersøgelse fra 2021 blandt HK's medlemmer i Hovedstadsområdet viser, at hele 40% af de 15-19 årige har oplevet seksuelle krænkelser på jobbet inden for det seneste år.

Det kan være kunder ved kassen, som kommer med ubehagelige kommentarer. Det kan også være en anden på jobbet, som opfører sig ubehageligt og grænseoverskridende.

Uønsket seksuel opmærksomhed påvirker mennesker på forskellige måder. Vi har forskellige grænser for, hvad vi oplever som uønsket eller krænkende. Vær også opmærksom på, at seksuel chikane kan ramme både mænd og kvinder - selv om det oftest er kvinder, det går ud over.

Se Arbejdstilsynets kampagnevideo om krænkelser af unge i butikker

Læs mere:

Gode materialer om forebyggelse af seksuel chikane

Krænkende handlinger af seksuel karakter
Kampagne: Hvor går grænsen? Vejledning: Forebyg seksuel chikane
Arbejdstilsynets hotline om seksuel chikane
Hent guiden (pdf) Se film og dialogkort Hent vejledningen (pdf) Ring anonymt 7022 1280

Senest revideret den 20. december 2022