Del: - -

Hvad må de unge? Seks pointer til forældrene

Der er særlige regler for, hvilke opgaver unge må løse på jobbet, og hvornår og hvor længe, de må arbejde. Få overblik over de vigtigste regler her.

Reglerne om unges arbejdsmiljø er beskrevet i detaljer i afsnittet Love og regler om unge og arbejde. Her er seks punkter, forældrene skal være opmærksom på:

Hvilke jobs må unge udføre?

Det grundlæggende princip er, at unge ikke må udføre arbejde, der kan være farligt. Det afhænger igen af, hvor gammel den unge er, og om den unge har afsluttet 9. klasse og dermed ikke længere er undervisningspligtig.

Unges arbejdstid

Reglerne skelner mellem unge, som har afsluttet 9. klasse og unge, som stadig er omfattet af undervisningspligten - og derfor ikke må arbejde mere end to timer på skoledage. Der er også regler om, at unge bl.a. ikke må arbejde om aftenen, uden at der er en voksen til stede.

Tunge løft, træk og skub

Unge skal beskyttes mod fysiske belastninger, som kan skade dem på kort eller på langt sigt. Unge under 18 år må fx ikke løfte mere end 12 kg - tungere ting skal transporters på fx sækkevogn, rullebord eller palleløfter.

Konflikter, mobning og andre psykiske belastninger

I alle brancher kan unge blive udsat for konflikter, mobning m.v. fra både kunder/beboere/brugere og kolleger. Det skal arbejdsgiveren beskytte dem imod gennem forebyggelse, god instruktion og opfølgning.

Specielt om seksuel chikane

Unge medarbejdere er særligt udsatte for at få ubehagelige kommentarer til deres udseende, sjofle bemærkninger eller ligefrem berøringer og opfordring til sex - både fra kunder/beboere/brugere og kolleger. Det skal arbejdsgiveren beskytte dem imod.

Arbejdsulykker

Unge og nyansatte har en særlig risiko for at komme ud for arbejdsulykke. Forebyggelse handler bl.a. om risikovurdering og god instruktion. Og husk, at alle arbejdsulykker skal anmeldes af arbejdsgiveren.

Gode materialer om unges arbejde

Guide til unge:
Sikker i butikken
Unge under 18 år i hotel og restauration
Guide: Omdeling af aviser og tryksager
Hjemmeside: Byg på godmodtagelse
Hent guiden (pdf) Hent vejledningen (pdf) Hent guiden (pdf)

Se hjemmesiden

 


Senest revideret den 20. december 2022