Tjekliste til ledere og til APV-arbejdet

Hent to tjeklister til en gennemgang af alle de vigtigste forhold omkring unges arbejde og arbejdsmiljø.

Hent tjeklisterne her
Del: - -

Til ledere og arbejdsgivere: Tag godt imod de unge

En god modtagelse på det nye job er en god start på et velfungerende arbejdsliv – og et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Når det lykkes, får I en engageret og god medarbejder. Og måske kan I selv lære noget af den unges friske øjne.

Unge nyansatte kan være usikre og mangle erfaring i at fungere på en arbejdsplads. Både om de rent praktiske opgaver i jobbet, og om at fungere sammen med kolleger og ledere. Derfor har de brug for en god velkomst og for at få en grundig instruktion og oplæring i den første tid.

Inspiration: Inddrag de unge i oplæringen

Inspirationsfilm om at inddrage de unge i skabe et godt arbejdsmiljø: Cecilie og Emilie har udviklet en quiz om arbejdsopgaver og arbejdsat miljø til de unge medarbejdere i et af Coops varehuse. Hør hvordan det har halveret oplæringsperioden, givet ny viden til ledelsen og gjort de unge glade og stolte af deres arbejdsplads. Erfaringerne kan også bruges i andre brancher. (Filmen er produceret af BFA Handel)

Fem råd om den gode modtagelse

1. Vær gode rollemodeller: Unge nyansatte gør typisk som deres kollegaer og ledere, når de løser en opgave. Vær derfor selv gode eksempler på, hvordan arbejdet udføres på en sikker og sund måde.

Sådan kan I gøre:

 • Tal om, hvordan I kan være gode rollemodeller i udførelsen af jeres arbejde, fx på et personalemøde før, der starter en ny ung medarbejder.
 • Vælg en eller flere medarbejdere, der kan give de gode erfaringer videre på en forståelig måde.

2. Læg en plan for den første tid: Den unge skal introduceres til arbejdsfællesskabet og til, hvordan I gør tingene på en sikker og sund måde hos jer. Læg en plan for at sikre, at den unge føler sig velkommen og bliver klædt på til at løse opgaverne. Fortæl, hvordan I gør tingene her hos jer og følg op hen ad vejen.

Sådan kan I gøre

 • Overvej, om I skal have en særlig procedure, når I modtager unge nyansatte.
 • Giv en grundig og løbende instruktion og oplæring.
 • Udvælg fx en mentor, buddy eller vejleder, der er ansvarlig for at følge op sammen med den unge.

3. Inviter til dialog: Den unge nyansatte ser arbejdspladsen med friske øjne. Det kan I måske selv lære noget af? En god og løbende dialog mellem den unge nyansatte og leder/kolleger er også med til at holde på de gode medarbejdere.

Sådan kan I gøre

 • Sæt dialogen med den unge ny-ansatte i system, fx ved at sætte tid af i kalenderen til opfølgning.
 • Gør plads til åbne hv-spørgsmål i hverdagen og vær nysgerrig over for den unge nyansattes input til arbejdspladsen.
 • Tag jeres unge nyansatte medarbejdere med ind i samarbejdet om arbejdsmiljø.

4. Klare krav og forventninger: Den unge nyansatte har ofte brug for mere støtte og opmærksomhed end kollegaer med mange års erfaring. Vær tydelige om jeres forventninger til arbejdsindsats og hvordan opgaverne skal løses. Og inddrag den unge i en løbende forventningsafstemning.

Sådan kan I gøre

 • Tal med den unge nyansatte om, hvornår en opgave er løst godt nok.
 • Brug tid på afstemmer forventningerne, når I instruerer den unge nyansatte i opgaverne.
 • Giv informationerne i små doser, så den unge lærer jeres arbejdsgange at kende ét skridt ad gangen - og giv plads til, at den unge kan stille spørgsmål.

5. Giv konstruktiv feedback: Brug både instruktionen og den daglige snak til at give den unge nyansatte feedback. Vær konstruktive og se fremad - og lad også den unge selv komme til orde.

Sådan kan I gøre

 • Giv løbende instruktion og feed-back på konkrete arbejdsopgaver.
 • Når I giver feedback, så fokusér på positiv feedback, på det, der er realistisk at ændre på – og hvad den unge kan gøre fremadrettet.
 • Lad også den unge nyansatte give feedback til arbejdspladsen.

 

Hent plakat med de fem råd

De fem råd stammer fra Arbejdsmiljørådet, som også har udarbejdet en plakat, som kan printes og hænges op på arbejdspladsen. Hent plakaten som pdf.

 

Materialer om god modtagelse af unge medarbejdere

Hjemmeside: Byg på god modtagelse

Instruktion og oplæring af unge
Guide til den gode modtagelse
Sikkerhedskultur: Første dag på arbejdet
Se hjemmesiden Se hjemmesiden Hent guiden (pdf) Se filmen

Senest revideret den 20. december 2022