Undervisningsmateriale fra Ungmedjob

Undervisningsmateriale om fritidsjobberes arbejdsmiljø

 

Mere end 100.000 unge i Danmark mellem 13 og 17 år har fritidsjobRigtig mange unge stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet via fritidsjobs. Hos BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø mener man, at det er vigtigt, at unge tidligt, helst allerede i grundskolen, bliver bekendt med arbejdsmiljøbegrebet og kan forholde sig til deres eget arbejdsmiljø. Dette gøres ved at undervise eleverne i, hvad arbejdsmiljø er, hvilke rettigheder de har og hvor det kan gå galt.

Derfor har BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø udviklet et nyt undervisningsmateriale til grundskolens ældste elever med flere.

Hent undervisningsmaterialet ´Unges arbejdsmiljø` (powerpoint) her.

Materialet er opbygget, så der veksles mellem fakta, dialog, oplæg, cases, diskussioner og refleksioner. Det anslås til at vare 2 lektioner.

ungmedjob

Hent yderligere materiale her: 

Kort lærervejledning: Som hjælp til undervisningen kan du hente en lærervejledning, som fortæller mere om baggrunden for materialet, samt hvordan det kan bruges i klassen.

Kahoot: Til slut i powerpointen er der en Kahoot, som du også kan finde her.

Elevmateriale: Efter undervisningen kan du uddele dette elevmateriale, som indeholder udvalgte dele af undervisningsmaterialet og som eleverne kan tage med hjem.