Undervisningsmateriale fra Ungmedjob

Undervisningsmateriale til 8. og 9. klasse

Ungmedjob har udviklet et undervisningsmateriale til lærere i 8. og 9. klasser. Formålet er at gøre de unge opmærksomme på arbejdsmiljø så tidligt som muligt, ved at understøtte undervisning af eleverne om, hvad arbejdsmiljø er, hvilke rettigheder de har og hvor det kan gå galt.

ungmedjob

Materialet sætter fokus på arbejdsmiljø med en blanding af fakta, videooplæg, eksempler fra det virkelig liv og afsluttes med en Kahoot. Formålet er at gøre unge bekendt med arbejdsmiljøbegrebet samt skærpe deres arbejdsmiljøbevidsthed. Materialet er anslået til at vare 2 lektioner.

Undervisningsmaterialet ´Unges arbejdsmiljø` kan hentes her (powerpoint). 

Lærervejledning: Som hjælp til undervisningen kan du også hente en lærervejledning, som fortæller mere om baggrunden for materialet samt hvordan det kan bruges i klassen.

Kahoot: Til slut i powerpointen er der en Kahoot, som du også kan finde her.

Elevmateriale: Efter undervisningen kan du uddele dette elevmateriale, som indeholder udvalgte dele af undervisningsmaterialet og som eleverne kan tage med hjem.