Undervisningsmateriale fra Ungmedjob

Undervisningsmateriale om fritidsjobberes arbejdsmiljø

 

Mere end 100.000 unge i Danmark har fritidsjobRigtig mange unge stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet via fritidsjobs. Vi mener at det er vigtigt, at unge tidligt, helst allerede i grundskolen og på gymnasiet, bliver bekendt med arbejdsmiljøbegrebet og kan forholde sig til deres eget arbejdsmiljø. Dette gøres ved at undervise eleverne i, hvad arbejdsmiljø er, hvilke rettigheder de har og hvor det kan gå galt.

ungmedjob

Materialet er opbygget, så der veksles mellem fakta, dialog, oplæg, cases, diskussioner og refleksioner. Det anslås til at vare 2 lektioner.

Undervisningsmateriale til 8. – 9. klasser:

Hent undervisningsmaterialet (powerpoint) til 8. – 9. klasser

Kort lærervejledning: Som hjælp til undervisningen kan du hente en lærervejledning, som fortæller mere om baggrunden for materialet, samt hvordan det kan bruges i klassen.

Kahoot: Til slut i powerpointen er der en Kahoot, som du også kan finde her.

Elevmateriale: Efter undervisningen kan du uddele dette elevmateriale, som indeholder udvalgte dele af undervisningsmaterialet og som eleverne kan tage med hjem.

Undervisningsmateriale til gymnasieklasser:

Hent undervisningsmaterialet (powerpoint) til gymnasieklasser her

Kort lærervejledning: Som hjælp til undervisningen kan du hente en lærervejledning, som fortæller mere om baggrunden for materialet, samt hvordan det kan bruges i klassen.

Kahoot: Til slut i powerpointen er der en Kahoot, som du også kan finde her.


Undervisningsmateriale social- og sundhedsskoler
Det er udarbejdet til klasseundervisning af Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmarkedets parter i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge Uge 43.

Du kan hente en præsentation målrettet social- og sundhedsskoler her.

Du kan hente de tilhørende læreslides til præsentationen her. 

Hent også lærervejledning med materiale til grundforløb her.

Undervisningsmateriale til tekniske skoler
Det er udarbejdet til klasseundervisning af Videncenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmarkedets parter i forbindelse med den europæiske arbejdsmiljøuge Uge 43.

Hent præsentation målrettet tekniske skoler her.

Du kan hente de tilhørende læreslides til præsentationen her. 

Hent lærervejledning med undervisningsmateriale til klasseundervisning.