Slide background

BLIV KLOGERE PÅ UNGES ARBEJDSMILJØ

Slide background

BLIV KLOGERE PÅ UNGES ARBEJDSMILJØ

ARBEJDSGIVER

ARBEJDSGIVER

Arbejdsgiveren har et særligt ansvar, hvis der er unge på arbejdspladsen.
Få styr på regler og muligheder for hjælp.
FORÆLDER

FORÆLDER

Hjælp dit barn godt ud på arbejds-markedet. Få overblik over arbejdsmiljø-reglerne og forældrenes ansvar.
UNDERVISER

UNDERVISER

Arbejdsmiljø skal på skemaet lige fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Få overblik og inspiration til undervisningen.
UNG

UNG

Ny på arbejdsmarkedet? Fritidsjob eller i lære? Test dig selv i dilemmaspillet, og få overblik og gode råd om arbejdsmiljø.

For de fleste unge er det en sårbar omvæltning at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Unge er mere udsatte for skader end deres ældre og mereerfarne kollegaer. De har brug for råd og vejledning, så de kan få et sundt og sikkert arbejdsliv.


I det danske uddannelsessystem er det obligatorisk at undervise i arbejdsmiljø på de fleste uddannelsestrin - fra folkeskolens mindste klasser til ungdomsuddannelserne. Undervisningen er med til at sikre, at unge får en god jobstart.


Dette site støtter og inspirerer undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. Sitet indeholder over 150 materialer, der kan bruges i undervisningen. Sitet indeholder bl.a. en række interaktive dilemmaspil, som på en underholdende måde får de unge til at forholde sig til de problemer, de vil møde i deres arbejdsliv.


Sitet giver også unge, forældre og arbejdsgivere overblik over de vigtigste arbejdsmiljøregler.

Dette website har til formål at samle information om unges arbejdsmiljø.


Sitet er rettet mod:

  • unge op til 25 år
  • undervisere i grundskolen, på de gymnasielle uddannelser og erhvervsuddannelserne
  • forældre til unge på arbejdsmarkedet
  • arbejdsgivere, der beskæftiger lærlinge, elever eller unge i fritidsjob


Bag sitet står branchearbejdsmiljørådene, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere samarbejder om at fremme et godt arbejdsmiljø i de forskellige brancher. Den løbende redaktion varetages overordnet af Arbejdsmiljøsekretariatet og gennemføres i praksis af konsulent Susanne Ulk www.susanneulk.dk

Der er i alt 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR'er), som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.


Branchearbejdsmiljørådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at lave branchevejledninger, information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning.


Rådene understøtter også den almindelige arbejdsmiljøindsats på både branche- og virksomhedsniveau.


Arbejdsgiverorganisationer
Der findes en række forskellige arbejdsgiverorganisationer, der kan vejlede og rådgive arbejdsgivere i det private og offentlige.

Arbejdsgiverorganisationerne deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser.

Arbejdsgiverorganisationerne er repræsenteret i mange sammenhænge i den overordnede arbejdsmiljøindsats.

Branchearbejdsmiljøråd
Der er i alt 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR’er), som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Branchearbejdsmiljørådene kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at lave branchevejledninger, information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning.

Rådene understøtter også den almindelige arbejdsmiljøindsats på både branche- og virksomhedsniveau.

Fagforeninger
Fagforeningerne kan hjælpe unge, der har problemer på arbejdspladsen – eller blot ønsker at vide mere om arbejdsmiljø.

Fagforeningen kan eksempelvis hjælpe, hvis unge er ude for en ulykke og der skal køres en erstatningssag. Det kan være en god ide at få råd og vejledning fra fagforeningen allerede tidligt i forløbet.

Man kan blive medlem af en fagforening når man er 13 år. Mange fagforeninger har særlig lavt kontingent for elever, lærlinge og fritidsjobbere.

Pjecer om ungmedjob.dk
– Til de unge og deres forældre
Branchearbejdsmiljørådene, som har etableret og driver www.ungmedjob.dk , har udarbejdet to foldere om hvad man kan finde af oplysninger og gode råd om unges arbejdsmiljø på sitet.

Den ene folder henvender sig til de unge, den anden til deres forældre. De kan downloades og printes ud herfra: foldere

Det vil være oplagt at bruge folderne/pjecerne som supplerende materiale til undervisning i arbejdsmiljø, i forbindelse med erhvervspraktik, til forældremøder eller arrangementer om unges uddannelses- og erhvervsvalg.

Hent grafik
Her kan du downloade bannere, som du kan bruge, hvis du vil linke til ungmedjob.dk.