Unges arbejde

Unges arbejde

En branchevejleding i pjeceform fra BAR Handel, som informerer om regler for arbejdsmiljø for unge under 18 år. Pjecen omhandler de arbejdsfunktioner, som fritidsjobberne har inden for detailhandlen i f.eks. supermarkeder, bagerier og kiosker mm.

“Unges arbejde” er rettet mod arbejdsgiver og sikkerhedsorganisation, men såvel undervisere som forældre kan have glæde af den.

Se materialet

Unges arbejde

Udgivet af

BAR Handel

UDDANNELSESRETNING
7. - 9. klasse, 10. klasse og efterskoler, Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Merkantile erhvervsuddannelser, Pbe Produktionsskoleforløb