Hvor kan jeg finde hjælp

Hjælp og rådgivning

Hvis jeres barn får problemer på jobbet – eller I bare vil blive klogere på arbejdsmiljø – er der hjælp at hente fra mange hold. På denne side omtales nogle af de aktører, som forældre kan have glæde af at kende.

Find information

Som forældre er det oplagt at søge viden hos BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø og Videncenter for Arbejdsmiljø. De står bag omfattende, saglige websites, og udgiver målrettede informationsmaterialer.

Brug fagforeningen

Fagforeningerne kan give juridisk hjælp, råd og vejledning. Man kan blive medlem af en fagforening, allerede når man er 13 år. I mange fagforeninger betaler lærlinge, elever og fritidsjobbere et lavere kontingent end voksne.

Jobpatruljen

Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. Hver sommer kører den rundt i landet for at besøge arbejdspladser, hvor unge fritidsjobbere tjener til ekstra lommepenge eller studierne. Under besøget tjekker jobpatruljen de unges løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejledning om, hvordan forholdene på virksomheden kan gøres bedre.

Hotline

Løber den unge ind i problemer, eller har spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m., kan man ringe gratis til:
FAGBEVÆGELSENS HOTLINE
Telefon 8024 1010
Hverdage kl. 9-16

Find flere muligheder for hjælp i menuen herunder

De arbejdsmedicinske klinikker undersøger, om en patients sygdom skyldes arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder på en virksomhed kan henvende sig til en arbejdsmedicinsk klinik eller blive henvist af fx sin læge, sikkerhedsorganisationen eller fagforeningen.

Klinikkerne er placeret på sygehusene og forsker også i arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør også erstatningens størrelse. Det er også hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, man kan finde oplysninger om de sygdomme, der er optaget på erhvervssygdomslisten.

Arbejdstilsynet sikrer, at reglerne på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt. Det gør de ved at føre tilsyn med arbejdspladserne.

Overtrædes reglerne kan Arbejdstilsynet give forskellige påbud om at rette fejlene. Arbejdstilsynet udarbejder også bekendtgørelser og vejledninger.

Der er i alt 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA, erstatter de tidligere branchearbejdsmiljøråd (BAR))

BFA´erne kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde branchevejledninger, informationsmaterialer, afholde temamøder og uddannelse samt forestå forskning.

Repræsentanterne i de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø er udpeget fra Arbejdsmarkedets Parter. BFA´erne mødes med repræsentanter for Arbejdsmiljørådet i “Dialogforum”, som er oprettet som en del af den nye struktur for at skabe et tættere samarbejde mellem BFA og Arbejdsmiljørådet.

Ring gratis til fagvægelsens hotline og spørg om arbejdsmiljøregler og andre forhold på arbejdspladsen.

FAGBEVÆGELSENS HOTLINE
Telefon 8024 1010
Hverdage kl. 9-16

Fagforeningerne kan hjælpe unge, der har problemer på arbejdspladsen – eller blot ønsker at vide mere om arbejdsmiljø.

Fagforeningen kan eksempelvis hjælpe, hvis unge er ude for en ulykke og der skal køres en erstatningssag. Det kan være en god ide at få råd og vejledning fra fagforeningen allerede tidligt i forløbet.

Man kan blive medlem af en fagforening når man er 13 år. Mange fagforeninger har særlig lavt kontingent for elever, lærlinge og fritidsjobbere.

Forgiftningsrådgivningen på Bispebjerg Hospital rådgiver læger og andet sundhedspersonale i Danmark, Færøerne og Grønland om behandling af forgiftninger.

Derudover kan borgere, virksomheder m.fl. få rådgivning via Giftlinien.

Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob.

Hver sommer kører den rundt i landet for at besøge arbejdspladser, hvor unge fritidsjobbere tjener til ekstra lommepenge eller studierne.

Under besøget tjekker jobpatruljen de unges løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejledning om, hvordan forholdene på virksomheden kan gøres bedre.

 

Materialer fra jobpatruljen.dk:
Har dit barn lov?
– alle de nødvendige oplysninger til forældre med børn i fritidsjob – Download guiden »

Guide til fritidsjob
– indeholder alt det, du bør vide om dit fritidsjob – Download guiden »

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over Arbejdstilsynets afgørelser i konkrete sager på arbejdsmiljølovens område. Nævnet er en uafhængig myndighed.