Hvad er mit ansvar

Forældre har ansvar

Som ny på jobbet, kan det være svært at overskue konsekvenserne af sine handlinger. Unge har brug for ekstra vejledning og konkrete anvisninger på, hvordan de får et sundt og sikkert arbejdsliv.

Forældre har retsligt ansvar

Forældre har pligt til at sætte sig ind i forholdene på den unges arbejdsplads. Forældre kan i princippet straffes i lighed med arbejdsgiveren, hvis de overser eller ignorerer farer ved jobbet. Forældre bør derfor sætte sig grundigt ind i, hvilke forhold den unge arbejder under og følge med i, hvad der foregår på arbejdspladsen.

Forældre skal underskrive en ansættelseskontrakt

Unge har krav på en ansættelseskontrakt efter en måneds ansættelse, hvor arbejdstiden overstiger 8 timer om ugen i gennemsnit. Ansættelseskontrakten skal bl.a. beskrive arbejdsopgaverne, ansættelsesperioden, løn og daglig arbejdstid.

Man skal være fyldt 18 år for at kunne indgå en aftale, der er juridisk bindende. Derfor er det forældrene, der skal underskrive kontrakten, hvis den unge er under 18 år.

Arbejdsgiveren skal underrette forældre

Arbejdsgiveren har pligt til skriftligt at underrette forældre til alle under 18 år, der er undervisningspligtige, om beskæftigelsen. Arbejdsgiveren skal redegøre overfor forældrene, hvordan arbejdsmiljøet er på den arbejdsplads, hvor den unge skal arbejde. Der skal bl.a. oplyses om arbejdets karakter, hvilke risici der kan være, og hvad der gøres for at forebygge arbejdsskader.

Undgå sort arbejde

En del unge får tilbudt sort arbejde. Forældre skal være opmærksomme på, at der ingen hjælp er at hente, hvis uheldet er ude og jeres barn kommer til skade. Der er ingen regler, som beskytter børn og unge, der arbejder sort.

Læs mere om reglerne for unges arbejdsmiljø