Artikel

Vejledning til unge under 18 år, som er i gang med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledningen er skrevet direkte til den unge for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at få et godt, sundt og langt arbejdsliv.

Der gøres opmærksom på, at de almindelige regler om arbejdsmiljø gælder for de unge – også de særligt skærpede regler for unge under 18 år, fordi man som ung har brug for, at der tages særligt hensyn. Men at man, når man er under uddannelse og har brug for at lære om alt, hvad der har med ens fag at gøre, alligevel godt må arbejde med visse tekniske hjælpemidler, visse stoffer og materialer eller andre sikkerheds- og sundhedsfarer, som unge under 18 år ellers ikke må udføre eller udsættes for. Betingelsen er dog, at det skal være et nødvendigt led i uddannelsen, og at man er grundigt vejledt, oplært og instrueret.

Efterfølgende beskrives reglerne for bl.a. arbejdstider, forflytning og løft, psykisk arbejdsmiljø og farlige stoffer.

Læs vejledningen her