Må jeg arbejde med sundhedsskadelige stoffer?

Må jeg arbejde med sundhedsskadelige stoffer?

Generelt skal unge under 18 år være opmærksomme på, hvilke stoffer og materialer de arbejder med, da påvirkninger fra støv, røg, os, dampe, opløsningsmidler, sprøjtemidler m.m. kan være sundhedsskadelige.

Unge under 18 år må ikke arbejde med produkter, der er til fare for sundheden. Det er produkter, som er mærket med et orange faremærke.

Unge må  ikke arbejde i rum, hvor andre bruger farlige produkter. Det er dog kun, hvis en konkret vurdering viser, at den unge medarbejder kan blive udsat for påvirkninger, at vedkommende ikke må det.

Opløsningsmidler

Det er forbudt for unge under 18 år at arbejde med produkter, der indeholder mere end 1 % opløsningsmidler.