Hvor lang tid må jeg arbejde?

Hvor lang tid må jeg arbejde?

 

Der er bestemte regler for unge under 18 år. De handler om unges arbejdstid, hviletid og fridøgn.

Der findes to regelsæt: Et for unge mellem 13 og 15 år, og et for de 15 – 17-årige:

Bekendtgørelsen for 13 – 14-årige samt unge, der er omfattet af undervisningspligten.

Bekendtgørelsen for de 15- 17-årige, som ikke længere er omfattet af undervisningspligten