Hvis jeg får en arbejdsskade

Hvis jeg får en arbejdsskade

Arbejdsskader er skader på eller nedslidning af kroppen, som er sket i forbindelse med arbejdet.

Erstatning ved arbejdsskader

Enhver kan komme ud for en arbejdsulykke eller blive syg af forholdene på sit arbejde. Går det galt, er det godt at kende til hovedreglerne for erstatning.
Sørg for at få anmeldt skaden hurtigst muligt
Alle arbejdsulykker og erhvervsbetingede sygdomme skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervsikring/Arbejdstilsynet.
En virksomhed har pligt til at anmelde ulykker, hvis de medfører sygefravær på en dag eller mere. Praktiserende læger skal anmelde formodede erhvervsbetingede sygdomme. Og den skadede kan selv kan ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervsikring og anmelde en skade. Vedkommende vil i så fald modtage er brev fra Arbejdsmarkedets Erhvervsikring om, at de behandler sagen.

Hvad kan erstattes?

Gennem den lovpligtige arbejdsskadeforsikring kan en skadet få erstattet de varige følger af en skade. Omkostninger til helbredelse kan også godtgøres.
Dog anerkendes forløftningsskader ikke, med mindre der er sket noget særligt eller uventet under løftet.

Problemer omkring erstatningskravet

Sker det, at en erstatningssag går i hårdknude, kan de faglige organisationer hjælpe henholdsvis arbejdsgiver og medarbejder. Det er en god ide at få råd og vejledning fra dem allerede tidligt i forløbet.