Hvor kan jeg finde hjælp?

Hvor kan jeg finde hjælp?

Hvis du får problemer på jobbet – eller bare har lyst til at blive klogere på dit arbejdsliv – er der hjælp at hente fra mange hold.

Tal med din arbejdsgiver

Start altid med at fortælle det til din arbejdsgiver, hvis du oplever problemer eller er i tvivl om noget. Brug også dine kollegaer. Ofte vil de have masser af erfaringer og gode råd til, hvordan du skal tackle en situation.

Få konkret viden om arbejdsmiljø

Hos BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø kan du finde materialer og hente vejledninger om alle emner indenfor arbejdsmiljø.

Brug fagforeningen

Hvis du får problemer på jobbet, kan du få hjælp hos en fagforening. Fagforeningen kan give dig juridisk hjælp, råd og vejledning. Fagforeningerne kæmper for bedre lønforhold, forbedring af lønmodtagernes arbejdsmiljø, uddannelsesmuligheder, ret til ferie, ret til løn under sygdom, beskyttelse mod ulovlig fyring og meget mere.

Man kan blive medlem af en fagforening, allerede når man er 13 år. I mange fagforeninger betaler lærlinge, elever og fritidsjobbere et lavere kontingent end voksne.

Jobpatruljen

Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. Hver sommer kører den rundt i landet for at besøge arbejdspladser, hvor unge fritidsjobbere tjener til ekstra lommepenge eller studierne. Under besøget tjekker jobpatruljen de unges løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejledning om, hvordan forholdene på virksomheden kan gøres bedre.

Hotline

Løber du ind i problemer, eller har du spørgsmål vedrørende regler, overenskomster m.m., kan du ringe gratis til:
FAGBEVÆGELSENS HOTLINE
Telefon 8024 1010
Hverdage kl. 9-16

Læs mere om mulighederne for hjælp i menuen herunder.

Herefter henvisninger i form af links til de forskellige, som er omtalt – om det skal udvides, må vi spørge styregruppen om. Jeg tror også, at der skal linkes til mere relevante steder på VfA´s og At´s hjemmesider

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet sikrer, at reglerne på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt. Det gør de ved at føre tilsyn med arbejdspladserne.

Overtrædes reglerne kan Arbejdstilsynet give forskellige påbud om at rette fejlene. Arbejdstilsynet udarbejder også bekendtgørelser og vejledninger.

Der er i alt 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA, erstatter de tidligere branchearbejdsmiljøråd (BAR))

BFA´erne kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde branchevejledninger, informationsmaterialer, afholde temamøder og uddannelse samt forestå forskning.

Repræsentanterne i de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø er udpeget fra Arbejdsmarkedets Parter. BFA´erne mødes med repræsentanter for Arbejdsmiljørådet i “Dialogforum”, som er oprettet som en del af den nye struktur for at skabe et tættere samarbejde mellem BFA og Arbejdsmiljørådet.

Fagbevægelsens hotline

Ring gratis til fagvægelsens hotline og spørg om arbejdsmiljøregler og andre forhold på arbejdspladsen.

FAGBEVÆGELSENS HOTLINE

Telefon 8024 1010

Hverdage kl. 9-16

Fagforeninger

Fagforeningerne kan hjælpe unge, der har problemer på arbejdspladsen – eller blot ønsker at vide mere om arbejdsmiljø.

Fagforeningen kan eksempelvis hjælpe, hvis unge er ude for en ulykke og der skal køres en erstatningssag. Det kan være en god ide at få råd og vejledning fra fagforeningen allerede tidligt i forløbet.

Man kan blive medlem af en fagforening når man er 13 år. Mange fagforeninger har særlig lavt kontingent for elever, lærlinge og fritidsjobbere.

Giftrådgivningen

Forgiftningsrådgivningen på Bispebjerg Hospital rådgiver læger og andet sundhedspersonale i Danmark, Færøerne og Grønland om behandling af forgiftninger.

Derudover kan borgere, virksomheder m.fl. få rådgivning via Giftlinien.

Jobpatruljen

Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob.

Hver sommer kører den rundt i landet for at besøge arbejdspladser, hvor unge fritidsjobbere tjener til ekstra lommepenge eller studierne.

Under besøget tjekker jobpatruljen de unges løn og ansættelsesforhold og giver gode råd og vejledning om, hvordan forholdene på virksomheden kan gøres bedre.

 

Materialer fra jobpatruljen.dk:
Har dit barn lov?
– alle de nødvendige oplysninger til forældre med børn i fritidsjob – Download guiden »

Guide til fritidsjob
– indeholder alt det, du bør vide om dit fritidsjob – Download guiden »