Ung

SKADER
SKADER
HVIS JEG FÅR EN ARBEJDSSKADE

 

Arbejdsskader er skader eller nedslidning af kroppen, som er sket i forbindelse med arbejdet. Alle kan komme ud for en arbejdsulykke eller blive syg af forholdene på sit arbejde. Går det galt, er det godt at kende til reglerne for erstatning.

VOLD
VOLD
UDSAT FOR VOLD ELLER RØVERI

 

Mange unge arbejder alene på tankstationer, i kiosker, grillbarer og minimarkeder med lang åbningstid og risiko for røverier og vold. Derfor er der særlige regler for, hvor og hvornår unge må arbejde alene, så de ikke udsættes for voldsrisiko.

JOBS
JOBS
HVILKE JOBS MÅ JEG TAGE?

 

Arbejdstilsynet har udarbejdet en liste over arbejde, som er tilladt for børn mellem 13 og 15 år. Hvis jobbet ikke står på denne liste, er det sandsynligvis ulovligt for denne aldersgruppe. Se listen med jobs unge mellem 13 og 15 år må tage her.

HJÆLP
HJÆLP
HVOR KAN JEG FINDE HJÆLP?

 

Hvis unge får problemer med arbejdsforhold på jobbet eller hvis I bare vil blive klogere på arbejdsmiljø, er der hjælp at hente fra forskellige aktører, der kan vejlede og rådgive unge. Læs mere om muligheder for hjælp her.

MASKINER
MASKINER
MÅ JEG ARBEJDE MED MASKINER?

 

Der gælder en række særlige beskyttelses-regler for unge under 18 år bl.a. med hensyn til de maskiner og tekniske hjælpemidler, som de unge må arbejde med. Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder.

STOFFER
STOFFER
SUNDHEDSSKADELIGE STOFFER

 

Generelt skal unge under 18 år være opmærksomme på, hvilke stoffer og materialer de arbejder med, da påvirkninger fra støv, røg, os, dampe, opløsningsmidler, sprøjtemidler m.m. kan være sundhedsskadelige.

LØFT
LØFT
HVAD MÅ JEG LØFTE?

 

Tunge løft er sundhedsskadelige og bør undgås. Ved løft af tunge byrder, må der tages særligt hensyn til den unges alder, køn og fysik, at løftet foretages tæt ved kroppen. Få flere gode råd om regler for tunge løft her.

TID
TID
HVOR LANG TID MÅ JEG ARBEJDE?

 

Der gælder en række særlige beskyttelsesregler for unge under 18 – bl.a. med hensyn til arbejdstid, daglig hviletid og ugentligt fridøgn. Reglerne skelner mellem, om de unge går i skole eller ej, og varierer efter de unges alder.