Artikel

Undervisningsmaterialer om unge og arbejdsmiljø er nu samlet på ungmedjob.dk

Billede3

Undervisningsmaterialer om unge og arbejdsmiljø til flere forskellige uddannelsesniveauer er nu samlet på ungmedjob.dk 

Her er oplæg til undervisning i grundskolens ældste klasser, i gymnasiet, på de tekniske skoler og på social- og sundhedsskolerne

Undervisningsmaterialerne er lette at gå til – i form af power point præsentationer, som er opbygget, så der veksles mellem fakta, dialog, oplæg, cases, diskussioner og refleksioner.

Materialet til undervisning af de ældste elever i grundskolen og 10. klassetrin/efterskoler indeholder afsnittene:

 • Status på fritidsjobbere
 • Video-oplæg
 • Eksempler fra det virkelige liv
 • Hvad er arbejdsmiljø?
 • Regler for unge under 18 år
 • Kahoot
 • Hvad tager I med?

Foruden selve powerpointen findes der en kort lærervejledning, en kahoot og elevmateriale.

Materialet til elever på gymnasieniveau er opbygget på næsten samme måde:

 • Hvorfor skal du vide noget om arbejdsmiljø?
 • Status på fritidsjobbere
 • Video-oplæg
 • Dilemmaer, du kan komme ud for
 • Hvad er arbejdsmiljø?
 • Den danske model på arbejdsmiljøområdet
 • Regler for unge under 18 år
 • Kahoot
 • Hvad tager I med?

Udover selve powerpointen er der en kort lærervejledning og en Kahoo

Materialet til social og sundhedsskolerne hedder ”God start- godt arbejdsmiljø – til SOSU-skoler”, og materialet til tekniske skoler hedder ”God start- godt arbejdsmiljø – til tekniske skoler”. Begge er inddelt i afsnittene:

 • Arbejdsmiljøsystemet
 • Arbejdsmiljøet i jeres branche,
 • Særlige forhold for unge,
 • Fokus på oplæring, feedback og fællesskab
 • Kemi

Materialerne suppleres med lærervejledning med undervisningsmateriale til skolens egen klasseundervisning på grundforløb 1. Her er forskellige gruppeopgaver og dialogøvelser rettet til hhv. social- og sundhedsskoler og tekniske skoler.

Find alle materialerne på ungmedjob.dk her.