Hjælp til undervisningen

Hjælp til undervisningen

Det kan være en udfordring at undervise i arbejdsmiljø. Temaer om arbejdsmiljø vækker ofte i sig selv ikke elevernes interesse, fordi de er mere optaget af at lære det snævert faglige. Og hvis underviserne ikke er bevidste om konsekvent at bringe arbejdsmiljøperspektivet i spil, kan det opleves som en påklistret eller kunstig del af uddannelsen.

Materialebasen

Materialebasen på dette site er en database med film, spil, pjecer, opgaver og vejledninger. Materialerne er udvalgt af arbejdsmiljøkonsulenter og uddannelseskonsulenter fra de 5 Branchearbejdsmiljøfællesskaber (tidligere de 11 Branchearbejdsmiljøråd). Konsulenterne har udvalgt de materialer, der vurderes at være bedst egnede i forbindelse med undervisning af unge i arbejdsmiljø. Materialebasen opdateres løbende således, at der hele tiden kommer nye undervisningsegnede materialer til.

Dilemmaspil

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har produceret et interaktivt dilemmaspil, som på en underholdende måde får de unge til at forholde sig til de problemer, de vil møde i deres arbejdsliv. Dilemmaspillene taler de unges eget sprog, og er skræddersyet til at skabe debat i klassen. Der medfølger en vejledning og ideer til, hvordan spillene bruges i undervisningen.

Gæstelærere fra fagbevægelsen

LO har en Skolekontakt-afdeling, der bl.a. tilbyder skoleklasser at få besøg af en gæstelærer, der kan fortælle om regler, rettigheder og pligter for børn og unge på arbejdsmarkedet.

Hjælp ved arbejdsmiljøproblemer

I menuen til højre er oplistet de mest centrale aktører på arbejdsmiljøområdet. Klik på det enkelte link og se, hvordan de kan hjælpe.

Arbejdsgiverorganisationer

Der findes en række forskellige arbejdsgiverorganisationer, der kan vejlede og rådgive arbejdsgivere i det private og offentlige.

Arbejdsgiverorganisationerne deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder for at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomheders muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser.

Arbejdsgiverorganisationerne er repræsenteret i mange sammenhænge i den overordnede arbejdsmiljøindsats.

Arbejdsmedicinske klinikker

De arbejdsmedicinske klinikker undersøger, om en patients sygdom skyldes arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Den enkelte medarbejder på en virksomhed kan henvende sig til en arbejdsmedicinsk klinik eller blive henvist af fx sin læge, sikkerhedsorganisationen eller fagforeningen.

Klinikkerne er placeret på sygehusene og forsker også i arbejdsmiljø.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør, om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør også erstatningens størrelse. Det er også hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, man kan finde oplysninger om de sygdomme, der er optaget på erhvervssygdomslisten.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet sikrer, at reglerne på arbejdsmiljøområdet bliver overholdt. Det gør de ved at føre tilsyn med arbejdspladserne.

Overtrædes reglerne kan Arbejdstilsynet give forskellige påbud om at rette fejlene. Arbejdstilsynet udarbejder også bekendtgørelser og vejledninger.

Der er i alt 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA, erstatter de tidligere branchearbejdsmiljøråd (BAR))

BFA´erne kortlægger branchernes særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde branchevejledninger, informationsmaterialer, afholde temamøder og uddannelse samt forestå forskning.

Repræsentanterne i de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø er udpeget fra Arbejdsmarkedets Parter. BFA´erne mødes med repræsentanter for Arbejdsmiljørådet i “Dialogforum”, som er oprettet som en del af den nye struktur for at skabe et tættere samarbejde mellem BFA og Arbejdsmiljørådet.

Fagforeninger

Fagforeningerne kan hjælpe unge, der har problemer på arbejdspladsen – eller blot ønsker at vide mere om arbejdsmiljø.

Fagforeningen kan eksempelvis hjælpe, hvis unge er ude for en ulykke og der skal køres en erstatningssag. Det kan være en god ide at få råd og vejledning fra fagforeningen allerede tidligt i forløbet.

Man kan blive medlem af en fagforening når man er 13 år. Mange fagforeninger har særlig lavt kontingent for elever, lærlinge og fritidsjobbere.

Giftrådgivningen

Forgiftningsrådgivningen på Bispebjerg Hospital rådgiver læger og andet sundhedspersonale i Danmark, Færøerne og Grønland om behandling af forgiftninger.

Derudover kan borgere, virksomheder m.fl. få rådgivning via Giftlinien.

Klagenævn

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over Arbejdstilsynets afgørelser i konkrete sager på arbejdsmiljølovens område. Nævnet er en uafhængig myndighed.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (også kaldet NFA) udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal NFA overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning og miljøudviklingen i ind- og udland. NFA hed tidligere Arbejdsmiljøinstituttet.

Arbejdsmiljørådgivere

Arbejdsmiljørådgivere hjælper og rådgiver virksomhederne til et bedre arbejdsmiljø.

Kun de autoriserede arbejdsmiljørådgivere må rådgive, når Arbejdstilsynet giver problem- eller periodepåbud.