Underviser

MATERIALE
MATERIALE
UNDERVISNINGSMATERIALE

 

Mange unge stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet via fritidsjobs. Det er derfor vigtigt, at at unge tidligt bliver bekendt med arbejdsmiljøbegrebet, kan forholde sig til deres arbejdsmiljø, og at de ved hvilke rettigheder de har.

OVERBLIK
OVERBLIK
SE REGLER OM ARBEJDSMILJØ

 

Unge er ofte også mere sårbare overfor de arbejdsmiljøpåvirkninger, de udsættes for, fordi de ikke er fuldt udvoksede. Derfor er der behov for at tage særlig hånd om unge på arbejdsmarkedet. Få et overblik over de vigtigste regler om unges arbejdsmiljø.

ARTIKLER
ARTIKLER
INSPIRATION TIL UNDERVISERE

 

Materialebasen indeholder film, spil, pjecer, opgaver, artikler og vejledninger til at inspirere undervisere, der ønsker at integrere arbejdsmiljø i undervisningen. Find artikler om arbejdsmiljø i undervisningen fra materialebasen her.

HJÆLP
HJÆLP
OM UNDERVISNING I ARBEJDSMILJØ

 

Det kan være en udfordring at undervise i arbejdsmiljø. Temaer om arbejdsmiljø vækker ofte i sig selv ikke elevernes interesse, fordi de er mere optaget af at lære det snævert faglige. Få hjælp til undervisningen i arbejdsmiljø her.

SPIL
SPIL
INTERAKTIVE SPIL OM ARBEJDSMILJØ

 

DitArbejdslivnu.dk er et sted hvor unge kan afprøve sig selv i forskellige skæve, dårlige eller mærkelige dilemmaer på arbejdspladsen, og hvor de kan læse om andres oplevelser på jobbet. Prøv det interaktive spil om unge og arbejdsmiljø.

UNDERVISNING
UNDERVISNING
MÅLRETTET UNDERVISNING

 

I det danske uddannelsessystem er det obligatorisk at undervise i arbejdsmiljø på de fleste uddannelsestrin, fra folkeskolen til de fleste ungdomsuddannelser. Læs hvordan undervisningen er med til at sikre, at unge får en god jobstart.

NYHEDSBREV
NYHEDSBREV
TILMELDING OG TIDLIGERE NYHEDSBREVE

 

Hvert halve år udsender vi et nyhedsbrev med oversigt over nye materialer, der kan bruges i arbejdsmiljøundervisningen. Nyhedsbrevet indeholder artikler, info om undervisningsforløb, omtale af kurser, møder og andre begivenheder.