Artikel

To nye pjecer om ungmedjob.dk

På forsiden af hjemmesiden www.ungmedjob.dk finder man oplysninger om formålet med portalen og hvem, der står bag. Dette opslag er nu opdateret med to nye pjecer: ”Dine rettigheder på arbejdspladsen!” til de unge og ”Hvad arbejder dit barn med?” til forældrene. Udgiver er Branchearbejdsmiljørådene (BAR).

Her er teksten fra pjecen til de unge:
Må du arbejde alene? Hvor lang tid må du arbejde? Skal du have en kontrakt? Hvad kan din arbejdsgiver kræve af dig – og hvad kan du kræve af din arbejdsgiver?
Din arbejdsgiver kan kræve, at du følger de sikkerhedsmæssige retningslinjer, der gælder på arbejdspladsen.

Kan du overhovedet kræve noget? Ja, det kan du!

Der er mange forskellige regler, der sikrer dig på dit arbejde, men de er ikke altid lette at finde rundt i. Mange unge er ikke klar over, hvad de må og ikke må – og din arbejdsgiver ved det måske heller ikke?

På hjemmesiden www.ungmedjob.dk kan du lære om arbejdsmiljø for unge.
Vi opfordrer til, at du også tager en snak med dine forældre om de forhold, du arbejder under.

Teksten til pjecen til forældrene er her:
Undersøgelser viser, at mange unge er dårligt klædt på til fritids- eller erhvervsarbejde.
De unge kender ikke deres rettigheder om arbejdsmiljø – eller mpske synes de, at pengene er vigtigere end arbejdsmiljøet.
Mange forældre er ikke klar over omfanget af problemet – eller er også selv i tvivl om, hvilke regler, der gælder.

For der er mange regler?

Hjemmesiden www.ungmedjob.dk orienterer om regler og love for unge med job.
Vi opfordrer til, at du sammen med dit barn jævnligt diskuterer arbejdsforhold, rettigheder og arbejdsmiljø.
Så kan du være med til at sikre, at dit barn undgår at komme til skade.