Artikel

Task Force om unge og arbejdsmiljø

Task Force om unge og nyansatte, nedsat af Arbejdsmiljørådet, har samarbejdet om at skabe et fælles overblik over initiativer, forskningsresultater og statistik vedrørende unge og nyansattes arbejdsmiljø. Ved seneste rådsmøde blev en afrapportering fra Task Force behandlet og godkendt.

En af anbefalingerne i materialet er, at man i stedet for at fokusere på alder ser mere differentieret på unge, nemlig ud fra kategorierne: Faglærte, elever og lærlinge, ungarbejdere på sabbatår, studerende i arbejde samt personer med afbrudte uddannelsesforløb.

Et andet budskab er, at det ved forebyggelse af arbejdsskader hos unge og nyansatte er afgørende, at man ser på risikoen i de opgaver, de unge varetager, samt at man ser på deres arbejdsvilkår og medtænker kendte risikofaktorer i de forskellige brancher.

Materialerne giver overblik over en stor mængde af eksisterende materialer, der belyser problemstillingerne, men udpeger følgende temaer, som med fordel kan belyses nærmere:
– Unges tilgang til arbejdslivet
– Instruktion og oplæring
– Sikkerhedskulturen på arbejdspladsen
– Unges risici
– Virksomhedens forståelse af unge/nyansatte