Artikel

nyrapport

Sikkert Arbejde For Unge gennem læring og instruktion (SAFU)

”Hvis man vil sikre, at unge udvikler en hensigtsmæssig arbejds- og sikkerhedspraksis, er det vigtigste fokuspunkt at udvikle den arbejds- og sikkerhedspraksis, som de erfarne medarbejdere på arbejdspladsen praktiserer” (citat fra SAFU repporten) 

”Den vigtigste faktor for den unges sikkerhed er den arbejdspraksis, der allerede er på arbejdspladsen, når de møder op”. Det er en anden af konklusionerne i en nylig udkommen rapport, hvor forskere fra Center for Ungdomsforskning, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø på opdrag fra Arbejdsmiljøforskningsfonden beskriver deres arbejde med projektet, herunder gennemførelse af en række arbejdspladsobservationer og kvalitative interviews af unge og deres ledere og kolleger.

Som en del af udviklingsfasen blev der afholdt en workshop for interessenter og praktikere fra relevante faglige organisationer, BFA og myndigheder samt deltagende virksomheder og organisationer. Formålet var at videreudvikle fremtidens instruktion og oplæring af unge i sikkerhed. Her blev det især understreget, at det er væsentligt, at sikkerhed og arbejdsmiljø er klart koblet til arbejdsopgaven, samt at sikkerhed tænkes ind i eksisterende arbejdsopgaver.

Projekt ”Sikkert Arbejde For Unge” (SAFU læring) har som formål at bidrage til at mindske risikoen for, at unge kommer til skade på arbejdet. Analyserne i rapportener gennemført med brug af teorier og begreber fra det praksisorienterede læringsperspektiv, bl.a. bruges begrebet ”indføring i arbejdet” i stedet for ”introduktion, instruktion og oplæring” fordi det bedre opfanger den arbejds- og sikkerhedspraksis, den unge indføres ipå en arbejdsplads, end de eksisterende begreber.

Den afsluttende rapport er spændende læsning og kan varmt anbefales – hent rapporten her