Artikel

sosu-elever

Sådan undgår sosu-elever vold og trusler

Guide med gode råd og informationer til elever, der skal i praktik på social- og sundhedsområdet

”Når du skal i praktik, så er det måske første gang, du skal arbejde professionelt med mennesker” – sådan starter BrancheArbejdsmiljøRådet  Social og Sundhed´s nye guide til unge under uddannelse på social- og sundhedsområdet: ”Undgå vold og trusler – til dig, der skal i praktik”.

Og fortsætter ”Vold og trusler kan dog være en udfordring for arbejdsmiljøet, når man arbejder med mennesker. Episoder med vold eller trusler opstår eksempelvis, når borgeren/patienten bliver frustreret, fordi de ikke føler sig forstået eller respekteret. Arbejdspladsen skal derfor arbejde med at skabe de rette rammer, så episoder med vold og trusler begrænses.”

Guiden ”Undgå vold og trusler – til dig, der skal i praktik” er i A4 format og er på 4 sider. Første side introducerer emnet og baggrunden, anden side handler om, at ”Gode rammer gør en forskel” og ”Vold og trusler er et fælles anliggende. Tredje side er om at forebygge vold på arbejdspladsen med underemnerne: Faglig udvikling, Samarbejde, Trygge rammer og Risikovurdering.

Guidens sidste side henviser til hvor man kan få mere at vide.

Hent guiden her

Guiden henvender sig direkte til de unge. Den kan med fordel anvendes af undervisere på sosu-skolerne samt de praktikansvarlige i kommunerne.