Artikel

”Så kører det bare” – arbejdsmiljøarbejdet i forskellige virksomheder, som har unge ansatte

Center for Ungdomsforskning har i juli 2010 udgivet en rapport om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde rettet mod børn og unge. Baggrunden for rapporten er en stigning i anmeldte arbejdsulykker blandt 18-24 årige, og rapporten forsøger at kaste lys over, hvilken indsats der er rettet mod de unge på deres arbejdsplads og dermed et indblik i, hvorfor så mange unge kommer til skade.

Center for Ungdomsforskning lavede i 2009 rapporten “Spænd hjelmen – pilotprojekt om unges forhold til arbejdsmiljø og risikoadfærd i arbejdet”, og rapporten indtog de unges perspektiv. Den nye rapport ” Så kører det bare – pilotprojekt om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde rettet mod børn og unge” fra juli 2010 indtager virksomhedernes perspektiv på at have unge ansatte. Rapporten består af 14 interviews med ansvarlige fra ni forskellige arbejdspladser i fem forskellige brancher. Således er der perspektiver fra både industrien, detailhandlen, plejeområdet, bygge og anlæg samt hotel og restaurationsbranchen. Disse brancher har meget forskellige tilgange til børn og unge, som er ansat, især med henblik på oplæring.

Håndteringen af unge varierer meget
Konklusionerne i rapporten er langtfra entydige; hvordan der tages hånd om unges arbejdsmiljø er meget afhængig af branche, og derfor varierer håndteringen af unges arbejdsmiljø også voldsomt. På nogle arbejdspladser er unges arbejdsmiljø en selvfølgelighed for at sikre udvikling og sikkerhed, mens det andre steder er noget, som læres hen ad vejen i praksis.

Amir, restaurantchef:
“Så har vi en samtale, hvor vi skriver ned, hvad vi fokuserer på, og så følger vi op på det. Det, der er vigtigst for mig, er, at de udvikler sig”

Nogle steder forventes det af de unge, at de lærer hurtigt, fordi der ikke er tid og penge til at instruere dem igennem en længere periode, mens oplæringen andre steder er sat i system. Der er meget store forskelle på, hvordan man håndterer papirarbejde og registrering af ulykker, og det indledende citat er taget fra rapporten og udgør et eksempel på, hvordan omgangen med unges arbejdsmiljø er på en af virksomhederne i rapporten. Generelt set er virksomhederne opmærksomme på, at noget særligt gør sig gældende ved at ansætte unge.

Janne, chef i hjemmeplejen
“Den unge, er ligesom en tom krukke, der bare skal fyldes i. Altså, de er ligesom svampe, de suger til sig, undrer sig, og tænker”

Rapporten kan hentes i sin helhed på Center for Ungdomsforsknings hjemmeside. Se mere her »