Børn og unges arbejde i jordbruget

Børn og unges arbejde i jordbruget

Denne branchevejledning fra BAU Jord til Bord er opdelt i to dele. Første del om unge under 15 år samt unge, der ikke har opfyldt undervisningspligten, og anden del om 15-17 årige, der har opfyldt undervisningspligten, og som udfører arbejde i jordbruget.

Vejledningen indeholder for de enkelte aldersgrupper eksempler på arbejdsopgaver, som de må udføre, eksempler på farligt arbejde, som de ikke må udføre samt arbejds- og hviletidsbestemmelser.

Udgivet af

BAU Jord til Bord

UDDANNELSESRETNING
Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Pbe Produktionsskoleforløb