Vold – en faglig udfordring

Vold – en faglig udfordring

Undersøgelser og erfaringer fra arbejdspladser viser, at fysisk og psykisk vold ofte rammer studerende i praktik og nyuddannede
medarbejdere.

“Vold – en faglig udfordring”, som er udgivet af BAR Social & Sundhed, er produceret som en del af projekt “Stop vold – Fokus på nye på arbejdet“. Pjecen sætter fokus på den vold, som studerende eller elever kan blive udsat for under et praktikophold. Den giver gode råd om forebyggelse af vold på arbejdspladsen og om, hvordan den unge selv kan forberede sig, før hun skal i praktik.

Projektet „Stop vold – Fokus på nye på arbejdet“ skal forebygge vold på arbejdspladser. Målgruppen er: Unge der skal i praktik i forbindelse med deres uddannelse, deres lærere samt ledere på arbejdspladser. Projektet omfatter, ud over denne pjece, blandt andet udvikling af undervisningsmateriale til undervisere på uddannelsesinstitutioner på social- og sundhedsområdet samt artikler og annoncer i de social- og sundhedsfaglige organisationernes fagblade.

Udgivet af

BAR Social & Sundhed

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik