Unge under 18 i hotel og restaurationsbranchen

Unge under 18 i hotel og restaurationsbranchen

Denne branchevejledning fra BFA Service-Turisme henvender sig til arbejdsgivere og arbejdsmiljøorganisationer eller de personer, der er ansvarlige for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdsstedet. Branchevejledningen beskriver de særlige regler, der gælder for unges arbejde i hotel- og restaurationsbranchen, herunder de særlige arbejdstidsregler og reglerne vedrørende arbejdets udførelse.

Branchevejledningen indeholder praktiske eksempler på typiske arbejdsprocesser i hotel- og restaurationsbranchen med særligt fokus på:

  • ergonomi (tunge løft og arbejdsstillinger mv.),
  • maskiner, der anvendes inden for branchen, samt
  • kemi (arbejde med rengøringsmidler mv. og udsugning mv.).

Branchevejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser i samarbejde med branchens parter. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner for det pågældende område.

Udgivet af

BFA Service-Turisme

UDDANNELSESRETNING
Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser