Unge i industrien

Unge i industrien

Denne vejledning fra Industriens BAR behandler reglerne samt det niveau og den gode praksis, der ønskes for unges arbejde i industrien.

I industrien er unge ansat på forskellige vilkår. Nogle er ansat ganske få timer efter skoletid eller i forbindelse med ferier eller lignende, mens andre har et fastere tilhørsforhold til virksomheden, fx lærlinge eller tillært/faglært arbejdskraft.

Vejledningen beskriver de særlige regler, der er for de unge, samt god praksis for oplæring, instruktion og tilsyn.

Se materialet

Unge i industrien

Udgivet af

Industriens BAR

UDDANNELSESRETNING
Teknologi, byggeri og transport