Undervisningsindgang gastronomer

Undervisningsindgang gastronomer

Materiale til undervisning i arbejdsmiljø for kommende gastronomer. Film, branchevejledninger, inspirationsmateriale mm om best practice for fysisk og psykisk arbejdsmiljø i gastronomibranchen.

BAR Service har på sin hjemmeside etableret en digital indgang til de materialer, der er bedst egnede til at bruge i undervisningen af de elever på hotel- og restaurantskolerne, som skal uddannes til gastronomer.

For at lette søgningen er materialerne delt op efter kompetencemålene på grundforløb og hovedforløb.

Udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Servicefag