Underviserindgang frisør

Underviserindgang frisør

BFA Service har på sin hjemmeside etableret en digital indgang til de materialer, der er bedst egnede til at bruge i undervisningen af elever på frisørskolerne:

Materiale til undervisning i arbejdsmiljø for frisører. Film, branchevejledninger, inspirationsmateriale mm om best practice for fysisk og psykisk arbejdsmiljø i frisørbranchen.

For at lette søgningen er materialerne delt op efter kompetencemålene på grundforløb og hovedforløb.

Udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Servicefag