Underviserindgang frisør

Underviserindgang frisør

BAR Service har på sin hjemmeside etableret en digital indgang til de materialer, der er bedst egnede til at bruge i undervisningen af elever på frisørskolerne.

For at lette søgningen er materialerne delt op efter kompetencemålene på grundforløb og hovedforløb.

Udgivet af

Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik