Underviserindgang ejendomsservicetekniker

Underviserindgang ejendomsservicetekniker

BFA Service har på sin hjemmeside etablereten digital indgang til de materialer, der er bedst egnede til at bruge i undervisningen af kommende ejendomsserviceteknikere.

Materialet til undervisning i arbejdsmiljø for ejendomsserviceteknikere er film, branchevejledninger, inspirationsmateraile m.m. om best practise for psykisk og fysisk arbejdsmiljø i ejendomsservicebranchen.

UDDANNELSESRETNING
Kontor, handel og forretningsservice