Trapned.dk

Trapned.dk

Omdrejningspunktet for hjemmesiden fra BAR Handel er, hvordan man som ansat takler konflikter med kunder. Materialet er således rettet mod dem, der har meget kundekontakt, og det er velegnet til de unge på elevuddannelsen.

Der findes en mødepakke, blandt andet med 5 dilemma-cases om konflikter mellem kunder og ansatte.

Derudover er der en speaket forklaring om konflikttrappen, og hvad der sker, når konflikter optrappes.

Der er også en powerpoint præsentation med speak eller med tilknyttede diasnoter, gennem hvilken man kan træne at takle konflikter hensigtsmæssigt.

Endelig er der tre rollespil, som man kan spille for at se, om man har forstået teorien.

I tilknytning til dette er der udarbejdet en pjece, som beskriver, hvordan konflikter takles.

Gå til siden

Trapned.dk

Se rollespil

Rollespil

Udgivet af

BAR Handel

UDDANNELSESRETNING
Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Merkantile erhvervsuddannelser