Styrpaastofferne.dk

Styrpaastofferne.dk

Formålet med Styr på stofferne er at give viden om og gode ideer til, hvordan man omgås farlige stoffer og materialer i bygge- og anlægsbranchen på en måde, som er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig.

På hjemmesiden finder du derfor både lovgivning og gode eksempler samt værktøjer til selv at komme i gang.

Gå til siden

Styrpaastofferne.dk

UDDANNELSESRETNING
Erhvervsgrunduddannelsen, Pbe Produktionsskoleforløb, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport