Styrkespillet

Styrkespillet

Styrkespillet er et enkelt kortspil, der kan medvirke til at skabe en konstruktiv dialog om arbejdspladsens sociale liv på en uformel og
underholdende måde.

Gennem spillet udforsker deltagerne hvilke sociale styrker, der er afgørende for at have en velfungerende arbejdsplads, hvor alle trives.
Styrkespillet kan spilles af 2-6 personer på arbejdspladsen – gerne grupper der er vant til at arbejde sammen. Spillet er velegnet til klasser, som grundlæggende fungerer godt, men hvor samarbejde og trivsel trænger til at blive stimuleret. spillet egner sig ikke til klasser, hvor der er en fornemmelse af at mobning finder sted; de kan i stedet hente hjælp i vejledningen ”Den mobbefri zone”, som er et værktøj til at forebygge mobning og til at skabe et bedre arbejdsklima i skolen.

Udgivet af BFA Velfærd.

Læs mere om materialet hos udgiveren

Styrkespillet

Vold som udtryksform

Voldsomudtryksform.dk

Udgivet af

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

UDDANNELSESRETNING
Erhvervsgrunduddannelsen, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hf, Hhx, Htx, Kontor, handel og forretningsservice, Kuu, Merkantile erhvervsuddannelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Pbe Produktionsskoleforløb, Stx/IB, Tekniske erhvervsuddannelser, Teknologi, byggeri og transport