Styr uden om trusler og vold – til ansatte i døgntilbud

Styr uden om trusler og vold – til ansatte i døgntilbud

Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Det ene tager udgangspunkt i borgeren: Trusler og vold er et vilkår, som man må finde sig i. Borgeren kan jo ikke selv gøre for det.

Det andet tager udgangspunkt i medarbejderen: Man må aldrig finde sig i trusler og vold. Derfor bliver man nødt til at lave begrænsninger og sanktioner over for borgeren for at undgå det.

Begge yderstandpunkter indeholder fornuftige elementer, men som helhed rammer de skævt, fordi de kun ser et enten eller. Enten tages der hensyn til borgeren eller til medarbejderen.

I virkeligheden hænger de to ting sammen, og forebyggelsen af trusler og vold er også en vigtig del af arbejdet med at skabe en tryg og rar hverdag for borgeren.

BAR Social &Sundhed har udgivet guiden, som sætter fokus på faglig udvikling. Intentionen er at give ny inspiration til arbejdet med at forebygge vold – og tro på, at det både kan udvikle medarbejderne fagligt og bedre trivsel i det daglige arbejde.

Udgivet af

BAR Social & Sundhed

UDDANNELSESRETNING
Omsorg, sundhed og pædagogik